مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
آرشیو وبلاگ
      اینترنت و جهان و جامعه مجازی (فرهنگ و سياست و اقتصاد اينترنت و جامعه و جهان مجازي)
نقشه جامعه مجازی نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - شنبه ۳٠ دی ۱۳۸٥
ترسیم نقشه جامعه مجازی موضوعی مهم است. بازم یادآوری کردم.
  نظرات ()
تفاوت کاربران و کاربری اينترنتی نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - شنبه ۳٠ دی ۱۳۸٥

بین کاربران و کاربری اینترنتی تفاوتهایی است.
هنوز موضوع بیشتر کاربری اینترنت است. وقتی کاربران موضوعیت پیدا کنند تحولات مختلفی شکل خواهد گرفت.
  نظرات ()
بازريابی اينترنتی نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - شنبه ۳٠ دی ۱۳۸٥
با رشد تجارتهای اینترنتی بازاریابی اینترنتی جهش میکند.
حوزه هایی چون بورس خیلی زود به اینترنت تجاری وارد خواهند شد.
  نظرات ()
باران جهانی اينترنت نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - شنبه ۳٠ دی ۱۳۸٥

فردگرایی در عصر اینترنت دستخوش تحولاتی میشود.
نوعی تعامل جدی اجتماعی جای تاثیر پذیری یکطرفه از رسانه را گرفته و این به جنب و جوشی عظیم می انجامد.
انتظار جنگ های بزرگ و تنش های عظیم در این دوره انتظار دوری نیست. مدیریت عقلایی و جمعی تنها راه کنترل بحران آینده است.
==========
حوزه های مغناطیسی تجمع انسانی در قبیله و ملت و حزب و شرکتهای خصوصی و جماعات فکری و هنری و امثالهم که پیش تر ایزوله بودند. در یکجا جمع میشوند. دریاچه های کوچک با اکوسیستم های مختلف زیر باران جهانی اینترنت به دریایی بزرگ تبدیل میشود. دهکده جهانی بی اینترنت تئوری بود.

  نظرات ()
برنامه بيست و سی و گزارش برو بچ پرشين بلاگ نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - یکشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٥


http://iransima.ir/FilmDescription.jsp?IDCode=40706&pCode=37&pType=2007-01-10&place=calendar

تکمله:
نمیدونم شبکه ۴ یا دو هم یک گزارش چند روز بعدش ساعت ده شب نمایش داد. لینکش رو ندارم.

یک گزارش گرفتند و دو بار پخش کردند. به این میگویند ارزش افزوده

  نظرات ()
آيين نامه طرح ساماندهی سايتهای اينترنتی نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - یکشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٥

ملاحظاتی در باب طرح ساماندهی ...

طرح ساماندهی سایتهای اینترنتی همانگونه که انتظار میرفت حساسیتهای شدیدی را برانگیخته است و همزمان با عملیاتی شدن آن شاهد موج دوم حساسیتها نیز خواهیم بود.

متن آیین نامه را بخوانید:

آيين‌نامه ساماندهی فعاليت پايگاههای سايتهای اينترنتی ايرانی

هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 14808/1 مورخ 29/5/1385 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به مصوبات جلسات (482) تا (486) و (488) شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به منظور انتظام امور و فعاليتهاي اطلاع‌رساني و توسعه خدمات دسترسي به اينترنت در كشور و با هدف ساماندهي (ثبت، حمايت و نظارت) فعاليت پايگاههاي اطلاع‌رساين اينترنتي ايراني در كشور و با مدنظر قرار دادن:

الف ـ حق دسترسي آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش

ب ـ حمايت از پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني قانوني

پ ـ رعايت حقوق اجتماعي و صيانت از ارزشهاي اسلامي، ملي، فرهنگي و اجتماعي كشور

ت ـ مسئوليت مدني و حقوقي و كيفري افراد در قبال فعاليتهاي خود حسب مورد

آيين‌نامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاع‌رساني (سايتهاي) اينترنتي ايران را به شرح زير تصويب نمود:

فصل اول: تعاريف

ماده 1ـ اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف ـ پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي (سايت و وبلاگ): كليه مراكز موجود در شبكه اينترنت كه ارائه دهنده خدماتي مانند www و FTP هستند.

ب ـ پايگاه اطلاع‌رساني ثبت شده: پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي كه مسئول آن اطلاعت و مدارك شناسايي خود و پايگاه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارائه و مطابق قوانين و مقرات از جمله مقررات مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به ثبت رسيده و رسيد آن را دريافت كرده باشد و امكان برقراري ارتباط با شخص مورد نظر وجود داشته باشد.

پ ـ پايگاه اطلاع‌رساني با هويت نامعلوم: پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي كه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت نشده باشد.

ت ـ موارد غيرمجاز: موارد ممنوع براي انتشار در پايگاههاي اطلاع‌رساني اينترنتي از جمله موارد موضوع ماده (6) آيين‌نامه واحدهاي ارائه كننده خدمات اطلاع‌رساني و اينترنت، رسا (ISP) مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ماده (77) اين آيين‌نامه.

ث ـ فعاليت غيرمجاز: انتشار هر نوع داده در پايگاههاي اطلاع‌رساني اينترنتي كه مشمول حداقل يكي از موارد غيرمجاز ياد شده باشد.

فصل دوم: ساماندهي و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

ماده 2 ـ مقررات و ضوابط شبكه اطلاع‌رساني رايانه‌اي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ديگر قوانين و مقررات حاكم لازم‌الرعايه مي‌باشد.

ماده 3ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ضمن مديريت ساماندهي و نظارت بر پايگاههاي اطلاع‌رساني اينترنتي از فعاليت پايگاههاي اطلاع‌رساني اينترنتي ايراني ثبت شده و با فعاليت‌هاي مجاز و سالم در كشور حمايت مي‌كند.

ماده 4 ـ وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به شرح زير است:

الف ـ پيش‌بيني و راه‌اندازس ساختار مناسب تشكلايت با استفاده از ظرفيتهاي موجود براي ساماندهي، هدايت و حمايت از فعاليتهاي اينترنتي مجاز و برخورد با فعاليتهاي غيرمجاز.

ب ـ پيش‌بيني بودجه مناسب ساليانه به منظور سالم‌سازي و سامان‌بخشي به فعاليتهاي اينترنتي در كشور.

پ – تعیین شرایط لازم برای پایگاه ، مدیران مسئول سایت ها و نیز تعیین ساز و کار مناسب به منظور ثبت رسمی پایگاه های اطلاع رسانی و لغو آن و اعلام عمومی هر مورد

ت – اتخاد راهکار های مناسب برای حمایت مادی و معنوی از عوامل تقویت کننده فعالیت های سالم و مفید اینترنتی با اولویت خبر رسانی
تبصره – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در راستای تحقق بند های فوق موظف به همکاری لازم با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

ماده 5- پایگاه ها و سایت های اطلاع رسانی اینترنتی ملزم به ثبت مشخصات مربوط و ثبت هویت مدیر مسئول خود بارعایت قوانین و مقررات از جمله مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند .

تبصره – پایگاه های اطلاع رسانی که فعالیت خود را قبل از ابلاغ این تصویب نامه آغاز کرده اند ف حداکثر به مدت دو ماه برای ثبت فرصت دارند و پس از این مهلت و عدم ثبت مشمول بند پ ماده 1 می باشند

ماده 6- پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی موضوع بند پ ماده 1 توسط کار گروه موضوع ماده 8 مسدود می شود

فصل سوم : تخلفات و نحوه رسیدگی به آنها

ماده 7- انتشار و نگهداری هر نوع داده اعم از متن ، صدا و ، عکس ، تصویر ، کارتون ، پویا نمایی ، فیگور ، کاریکاتور ، فیلم و غیره که از جمله حاوی مضامین زیر و موارد موضوع بند های ت و ث ماده 1 این ایین نامه باشد در پایگاه اطلاع رسانی ممنوع است :

الف – مطالب الحادی و نفی یا تضعیف اصول و ارزش های اسلامی و یا توهین به اسلام و مقدسان آن و اهانت امام (ره) و یا رهبری
ب – توهین به ادیان آسمانی و کتب مقدس و انبیاء و معصومین و مقدسان

پ – تحریک و تشویق به ارتکاب اعمال علیه امنیت ، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران

ت – تحریف مطالب امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مدظلله العالی ، تحریف انقلاب اسلامی ملت ایران و توهین به ارزش های آن

ث – هر گونه اقدام علیه قانون اساسی و یا تفرقه افکنی و خدشه در وحدت و وفاق ملی و استقلال و تمامیت ارضی و یا القاء بد بینی و نا امدی یدر مردم نسبت به مشروعیت و کار آمدی نظام

ج – توهین به اقوام و اقلیت های مذهبی

چ – افشار اسرار و اسناد طبقه بندی شده از قبیل نظامی ، امنیتی و سیاسی دولتی و خصوصی

ح – اشاعه منکرات و ترویج فحشا و مطالب مغایر با عفت و اخلاق عمومی
خ – توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی

د – اطلاعات خصوصی و شخصی افراد بدون اخذ اجاره کتبی از آنان

ذ – انجام فعالیت های اقتصادی غیر قانونی از قبیل پولشویی ، تجارت هرمی و غیره .

ر – تبلیغ یا آموزش پایگاه های اطلاع رسانی غیر مجاز

ز – آموزش و ارائه هر نوع روش مقابله با مسدود سازی پایگاه های اطلاع رسانی غیر مجاز (فیلترینگ)

ژ – نشر اکاذیب و افترا

س – برقراری هر نوع پیوند که مبلغ و مروج پایگاه های اطلاع رسانی حاوی مضامین جزء های فوق الذکر باشد.

ش – هر نوع اقدام خلاف شرع یا قانونی دیگر یا مخالف ضوابط و مقررات

ماده 8- انتشار هر نوع داده ممنوع ( موضوع بند های ت و ث ماده 1 او ماده 7 این آیین نامه و بند های آن در پایگاه های اطلاع رسانی منجر به ارسال گزارش از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کار گروه تعیین مصادیق پایگاه های غیر مجاز اینترنتی ( مرکب از وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی ، اطلاعات ، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری ) به منظور مسدود سازی پایگاه اطلاع رسانی خواهد شد .

ماده 9- رسیدگی به اداره فعالیت غیر مجاز پایگاه های اطلاع رسانی ثبت شده با توجه به نوع و آثار آن به یکی از اشکال زیر حسب مورد و یا حسب شدت و ضعف آن خواهد بو د.

الف – تذکر رسمی به مسئول پایگاه های اطلاع رسانی نسبت به حذف داده یا داده های ممنوع و جبران ان مانند اصلاح یا عذر خواهی

ساز و کار لازم برای ابلاغ تذکر رسمی به این دسته پایگاه ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می شود .

پ - ارسال گزارش به کار گروه تعیین مصادیق پایگاه های غیر مجاز اینترنتی با تقاضای مسدود سازی پایگاه اطلاع رسانی برای مدت محدود یا تعطیل دائمی .

پ – مسئولان پایگاه های اطلاع رسانی ثبت شده که به دلیل تخلف مسدود شده اند ، می توانند رد خوسات تجدید نظر خود را برای بررسی در کار گروه یاد شده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کنند .

فصل چهارم – سایر مقررات

ماده 10- اتخاذ تصمیم نسبت به پایگاه های موضوع این آیین نامه مانع طرح شکایت علیه آنها در مراجع ذی صلاح و جبران خسارت و مجازات قانونی نمی باشد .

ماده 11- هر گونه تغییر ، اصلاح و یا الحاق و جایگزینی در این آیین نامه پس از طرح و تصویب در هیات وزیران مجاز خواهد بو د.

این مصوبه با شماره 109060/ت35741هــ در تاریخ 5/9/1385 توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

  نظرات ()
در سايت گل آقا نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳۸٥

بگومگو

January 7, 2007

با اهالي وبلاگستان

وبنامه این ماه می‌تواند کارکرد یک مسابقه هوش را هم داشته باشد. می‌پرسید چه طور؟
به این ترتیب که اگر بتوانید حدس بزنید در این صفحه و البته در بخش قلم مهمان، کدام‌ یک از […] ها کار خود بلاگر/ نویسنده است، کدام یک کار ماست، هوش سرشاری دارید!

این سؤالها را از مهدی بوترابی، مدیر پرشین بلاگ پرسیدیم:

1- چه خط قرمزهایی برای فيل‌تر کردن وبلاگ اعضا دارید؟
2- معادل فارسی برای واژه فيل‌تر؟
3- اگر انتخاب با شما بود، جستجوی کدام واژه‌ها را در موتورهای جستجو غیرممکن می‌کردید؟
4- جمله بهتری به جای جمله معروفی که به هنگام برخورد با یک سایت/وبلاگ فيل‌تر شده، به آن برمی‌خوریم، سراغ دارید؟
5- اگر فيل‌تر شدیم، چه باید بکنیم؟
6- چه کنیم که فيل‌تر نشویم؟

که این طور جواب دادند:

persianlogo.jpg

پرشین بلاگ

مهدی بوترابی

بنده را با خدا دعوا نندازید!

1- فیل‌ترینگ نوعی جراحی غده های بدخیم و نادر است که معمولا توسط دولتها و صاحبان سلیقه به انجام می رسد. خط قرمز سرویس دهنده ها، توافقنامه شفافی است که در آن به قواعد پایه و بدیهی اشاره و به اطلاع و تایید کاربران می رسد.

2- پاکساز(ملی) یا مطهر(مذهبی)

3- بنده را با خدا دعوا نندازید. اول کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. (انجیل یوحنا آیه 1) احتمالا اونجا فیل‌تر نبود.
فیل‌تر کردن کلمه بدتر از فیل‌تر کردن محتوایی است. چون محتوا را اول می شناسند و بعد فیل‌تر می کنند. ولو سلیقه‌ای. ولو اشتباه. اما فیل‌تر کردن کلمه ولو کلمات ناسزا هوشمندانه نیست. موضوع فیل‌ترینگ، حقوقی است که پایمال می‌شود. اگر مطلبی حق عمومی یا حق خاصی را بر خلاف قانون پایمال کرد باید مشمول فیل‌ترینگ مشروع شود.

4- جمله پیشنهادی:
کاربر گرامی به تشیخص ما احترام بگذار و تشریفتان را ببرید جای دیگر. این همه سایت است اومدی اینجا گیر دادی که چی؟! خدا روزی ات رو جای دیگه حواله کنه. خوش اومدی!

5- قبل از فیل‌تر شدن نگران خودمان باشیم و بعد از فیل‌تر شدن نگران دیگران.

6- دعا کنیم و صدقه دهیم!


http://www.golagha.ir/vijename/2007/Jan/%207/1559.php

  نظرات ()
.... . .... . نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٥
مدير گروه سايت هاي پرشين بلاگ:

اين طرح، جامعه مجازي را به شدت ملتهب كرده است

طراحان اين طرح تصور روشني از جامعه مجازي ندارندتهران- خبرگزاري كار ايران

كساني كه طرح ساماندهي سايت‌‏ها و وبلاگ‌‏ها را مطرح كرده‌‏اند ، تصور روشني از جامعه مجازي ندارند. 

مهدي بوترابي ، مدير گروه سايت‌‏هاي پرشين بلاگ ، درگفت و گو با خبرنگار ايلنا ، با اشاره به طرح نظارت بر محتوا و ساماندهي سايت‌‏هاي اينترنتي با تاكيد بر اينكه شناسنامه‌‏دار شدن سايت‌‏هاي اينترنتي مساله جديدي نيست, اظهارداشت: آدرس و مشخصات اصلي كليه سايت‌‏ها موجود است و اين تصميم كه در قالب اين طرح مي‌‏خواهند سايت‌‏ها را شناسنامه‌‏دار كنند, غير كارشناسي است.
وي ، افزود: كساني كه تصميم گرفتند براي ساماندهي سايت‌‏هاي اينترنتي در قالب اين طرح براي سايت‌‏ها شناسنامه‌‏ ايجاد كنند, به طور قطع اطلاعات كافي در زمينه وب نداشتند.
بوترابي ، با بيان اين كه در هيچ جاي دنيا براي ايجاد سايت و وبلاگ مجوز دريافت نمي‌‏شود, خاطرنشان كرد: اين طرح در كشور ما استثناء است.
مدير گروه سايت‌‏هاي پرشين بلاگ ، گفت: در اين طرح دارندگان سايت‌‏ها و وبلاگ‌‏ها موظف هستند ظرف دو ماه سايت يا وبلاگ خود را با ذكر مشخصات كامل فردي و فني ثبت كنند، در غير اين صورت پايگاه اينترنتي آنها فيلتر مي‌‏شود.
بوترابي ، يادآور شد: اين طرح در سطح وبلاگ‌‏ها عملي نيست ، چراكه نتيجه آن بيشتر به تخريب شباهت دارد تا ساماندهي.
وي، با بيان اين كه فيلترينگ در صورتي كه درست اجرا شود قابل قبول است, تصريح كرد: نظارت و پيدا كردن فهرست سايت‌‏ها بر اساس قاعده و قانون متفاوت از اين است كه عده‌‏اي تنها به سايت‌‏هايي حق فعاليت بدهند كه خودشان مي‌‏خواهند.
بوترابي، اين طرح را فوق العاده عجيب ذكر كرد و گفت: كساني كه طرح ساماندهي سايت‌‏هاي اينترنتي را عنوان كردند تصور روشني از جامعه مجازي و مسائل آن ندارند، به نحوي كه پس از دو ماه مجبور خواهند شد تعداد بسيار زيادي از سايت‌‏هاي فارسي را فيلتر كنند.
وي ، با اظهار نارضايتي از طرح فوق ، يادآور شد: اين طرح سبب مي‌‏شود بسياري از وبلاگ‌‏ها به بلاگ سرويس‌‏هاي خارجي مهاجرت كنند.
بوترابي ، با تاكيد بر تصميم نامناسب دولت در ساماندهي سايت‌‏هاي اينترنتي، خاطرنشان كرد: پرشين بلاگ در صورتي كه مجبور شود طبق قواعد موجود كشور نسبت به ثبت خود اقدام مي‌‏كند ، اما اين امر دليل بر اين نيست كه طرح فوق, طرحي درست است.
وي ، با بيان اين كه اين طرح جامعه مجازي را به شدت ملتهب كرده است ، گفت: ثبت سايت‌‏ها و وبلاگ‌‏هاي ايراني نگراني زيادي را در محيط وب ايجاد كرده است.
بوترابي، با تاكيد بر اين كه طراحان اين طرح فرق بين وبلاگ و وبلاگ سرويس را نمي‌‏دانند، اظهارداشت: اين طرح شامل تمام توليد كنندگان محتوا در اينترنت چه اشخاص حقوقي و چه حقيقي شده است.
وي ، با بيان اين كه راهكار مبارزه با معضلات اينترنت در دنيا تعريف شده است ، افزود: اين آيين نامه واقعاً استثنايي است. مانند آن است كه بخواهيم وسط خليج فارس استاديوم ورزشي بسازيم.
بوترابي ، با بيان اين كه طرح نظارت بر محتواي سايت‌‏هاي اينترنتي بدون بررسي كارشناسي و استفاده از متخصصين اين حوزه انجام شده است ، خاطرنشان كرد: در شرايطي كه در كشور با بزرگترين اشتباه فيلترينگ روبه رو هستيم, اين طرح شوك جديدي در محيط مجازي ايجاد خواهد كرد كه اثرات آن در آينده مشخص مي‌‏شود، به همين دليل اجراي آن پايدار نخواهد بود.
  نظرات ()
تاثير وبلاگستان بر جامعه نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٥
هویت وبلاگنویسان از نظر فضای عمومی وبلاگستان و محیطهای اختصاصی در فضای وبلاگستان و دیگر نقاط جامعه مجازی٬ تاثیر زیادی بر بیش از ده میلیون کاربر اینترنت دارد.
بنظر میرسد ظرف چهار سال آینده وبلاگنویسان به مهمترین گروه اجتماعی تاثیر گذار در جامعه ایرانی ـ البته در حوزه فکری و اجتماعی  و نه اقتصادی و سیاسی ـ تبدیل خواهند شد.
  نظرات ()
محتوای وبلاگها نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٥
محتوای تولیدی وبلاگنویسان رابطه تنگاتنگی با هویت آنها دارد. به همین جهت است که تحلیل محتوای اینترنتی (اعم از حوزه متنی و تصویری و صوتی )  کمک موثری به شناخت هویت وبلاگنویسان فارسی نویس خواهد کرد.
البته بخشی از محتوای اینترنتی متقابلا بر هویت وبلاگنویسان تاثیر میگذارد و این روند تاثیر و تاثر متقابل قدمهایی هستند رو به تکامل هویت وبلاگنویسان و فضای وبلاگها.
وبلاگنویسان از رهگذر گرایش خود به ابراز وجود(برای خودشان / یک فرد دیگه / افراد و گروهها و افکار عمومی) بخشهای نهانی و درونی اندیشه و احساس خود را می کاوند و پالایشی اولیه میکنند. خروجی این روند محصولی ارزشمند از نظر فکر و اجتماعی است.
  نظرات ()
هويت وبلاگنويسان نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٥
هویت وبلاگنویسان از چندین حوزه متاثر است که دو حوزه مهم آن عبارتند از:
حوزه نخبگی:  تحصیلکردگی و متمایز بودن گروهی که بعدا وبلاگنویس میشوند تاثیر زیادی بر جهتگیری وبلاگنویسان و فضای وبلاگنویسی دارد. حساسیت به مسائل فکری و اجتماعی و شناخت عمومی و تعهد به تغییر از ویژگی های وبلاگنویسان است.
حوزه جوانی:  جوان بودن شهروندان حرفه ای جامع مجازی فرصتی است برای تاسیس و تغییرات بنیادی. شور و قدرت جوانان دست مایه توانایی است.
صبغه و رنگ ایرانی و اسلامی در هویت وبلاگنویسان تاثیر عمیقی دارد. این تاثیر بر همه ی وبلاگنویسان به یک میزان و اندازه نیست.
  نظرات ()
مطالب اخیر از عصر اطلاعات تا عصر تجربه نقش فناوری در کاهش تراکنش های اجتماعی نگارش بی ویرایش در وبلاگ اعتراف اوباما به خطا در لیبی و آینده سیاسی او پاسخگویی در فضاهای ثالث ظرفیت کشورها برای دمکراسی مجازی نهادهای سیاسی فضای مجازی دمکراسی دیجیتال / مردم سالاری مجازی مقایسه دستاوردهای حوزه فاوا و فضای مجازی خطای استراتژیک تعمیم فاوا به همه حوزه ها
کلمات کلیدی وبلاگ اینترنت وب جامعه فضای مجازی (٧۳) اینترنت (٦٥) جامعه مجازی (٦٠) وبلاگستان (٤۸) وبلاگ چیست؟ (٤٠) فاوا (٢٩) اندیشه (٢٥) وبلاگ (٢٤) فیلترینگ (٢٠) سایتهای اینترنتی (۱٦) نقد و بحث و اندیشه (۱٦) فاوا ( فناوری اطلاعات و ارتباطات ) (۱٦) وب فارسی (۱٤) سایت (۱۳) شبکه اجتماعی مجازی (۱۳) تجربه روزانه پیشنهاد پیش بینی آینده (۱۳) رسانه (۱٢) فیلترینگ و سانسور و مسدودی (۱۱) آینده جهان (۱٠) اینترنت وب جامعه فضای مجازی شبکه اجتماعی وبلاگستان (۱٠) کسب و کار مجازی (٩) وبلاگنویسان (۸) تعامل اجتماعی (٧) فناوری اطلاعات و ارتباطات (٧) جامعه مجازی اینترنت وب (٧) روز وبلاگ فارسی (٧) پرشین بلاگ (٧) فیس بوک (٦) مهدی بوترابی (٦) بازاریابی اینترنتی (٦) هویت مجازی (٦) مصاحبه و خاطره (٦) اینترنت و وب (٦) خبرستان (٦) آزادی (٦) جشنواره اینترنتی (٦) مدیران سایتها (٦) کاربران اینترنت (٦) وبلاگستان فارسی (٥) سایت اینترنتی (٥) وبلاگنویسی (٥) اینترنت ملی (٥) میراث دیجیتال (٥) مصاحبه (٥) ابر رسانه و رسانه و رسانه اجتماعی (٥) تبلیغات آنلاین (٥) جشن تولد پرشین بلاگ (٥) جشن وبلاگ فارسی (٤) جشن بانوان برتر وبلاگستان (٤) گروه سایت های پرشین بلاگ (٤) آموزش و تحقیق (٤) امنیت و امنیت ملی (٤) دانش و قدرت و ثروت (٤) سلامت مجازی (٤) نظرسنجی و افکار سنجی و افکار عمومی (٤) لینک (٤) عکس (٤) انتخابات (٤) گوگل (٤) اراذل و اوباش (٤) وبلاگنویس (٤) انتخابات دهم ریاست جمهوری (٤) افکار عمومی (۳) اقتدار دولتها (۳) حریم خصوصی (۳) وبلاگ تخصصی (۳) انسان (۳) پرشین بلاگ (۳) نظرسنجی (۳) رضا کیانیان (۳) تحریم (۳) مردم سالاری مجازی (۳) تولید محتوای فارسی (۳) فیلترینگ و سانسور (۳) بزرگداشت و یادبود و مناسبت (۳) امنیت فضای مجازی (۳) گوگل پلاس (۳) وبلاگ فستیوال (۳) جامعه مجازی و اینترنت وب (۳) روز وبلاگ (۳) اطلاع رسانی (۳) موتورهای جستجوگر (۳) کمیته تعیین مصادیق (۳) دادسرای اینترنت (٢) فیلترینگ اشتباهی (٢) تعاملات اجتماعی (٢) سرمایه گذاری (٢) مسابقه وبلاگنویسی (٢) محیط سالم (٢) پارلمان مجازی (٢) نشریه الکترونیکی (٢) وبلاگ گروهی (٢) محمد علی ابطحی (٢) معصومه ابتکار (٢) سروش صحت (٢) روز جهانی وبلاگ (٢) مستعار نویسی (٢) امیر خادم (٢) آسیب اجتماعی (٢) نقشه جامعه مجازی (٢) شورایعالی فضای مجازی (٢) شبکه گردشگری مجازی (٢) شبکه مجازی گردشگری (٢) جشنواره مسابقه اینترنتی (٢) ایده و کارآفرینی و نوآوری (٢) جامعه مجازی و اینترنت (٢) فرهنگ و آیین و دین (٢) منافع ملی (٢) ستاد مجازی انتخابات (٢) ابر رسانه و رسانه (٢) آزادی و دسترسی به اطلاعات (٢) علیرضا عسگری (٢) جنگ سایبری (٢) سئو seo (٢) مهاجرت (٢) نوروز (٢) انتخابات 24 اسفند (٢) عمو پورنگ (٢) وب (٢) جوانان (٢) رسانه مجازی (٢) حقوق شهروندان مجازی (٢) فیلترنت ملی (٢) دات کام (٢) طراحی وب (٢) استبداد (٢) گروههای اینترنتی (٢) وبگرد (٢) زندگی مجازی (٢) گروههای مرجع اینترنتی (٢) شهروندان مجازی (٢) مردم سالاری (٢) زندگی دیجیتال (٢) شکاف دیجیتالی (٢) داریوش فرضیایی (٢) قرار وبلاگی (۱) سرزمین مادری (۱) پزشکان (۱) تبعیض جنسیتی (۱) اسپم (۱) تالیا (۱) فناوری اطالاعات (۱) پرشین وبلاگ (۱) اقتدارگرایان اینترنت (۱) ابرقدرتها (۱) گروههای مرجع (۱) شبکه اجتماعی (۱) ضیایی پرور (۱) پرشین بلاگ دات کام (۱) پرشین بلاگ دات آی آر (۱) انجمن صنفی (۱) icc (۱) حاشیه نویسی (۱) کامنتینگ (۱) ریزش اطلاعات (۱) جهان سوم (۱) وطن (۱) سایتهای موسیقی (۱) حجاب و عفاف (۱) رسانه های دیجیتال (۱) امر به معروف (۱) نهی از منکر (۱) صنعت it (۱) فیلترننت ملی (۱) persianblog (۱) boutorabi (۱) امین پور (۱) ابر رسانه (۱) کلوپ (۱) صنف اینترنت (۱) شغل اینترنتی (۱) تیم برنرز لی (۱) w3c (۱) www (۱) مخترع وب (۱) زنده رود (۱) خانه پدری (۱) وب مستر (۱) قاره جدید (۱) ماتریکس (۱) رنسانس اینترنتی (۱) دانش (۱) افغانستان (۱) همایش (۱) دین (۱) قرآن (۱) مذهبی (۱) عشق (۱) جشن (۱) دانلود (۱) موبایل (۱) زنان (۱) اخلاق (۱) خاطره (۱) بلاگ (۱) ایرانسل (۱) فناوری اطلاعات (۱) وبگردی (۱) مایکروسافت (۱) خاتمی (۱) دیجیتال (۱) پروفایل (۱) بیل گیتس (۱) جشن تولد (۱) تلفن (۱) وبلاگهای تخصصی (۱) وبلاگهای سیاسی (۱) قیصر (۱) پشت صحنه (۱) آی تی (۱) پیام (۱) بوترابی (۱) زبان فارسی (۱) پیشنهاد (۱) ایمیل (۱) تاجیکستان (۱) کاریکاتور (۱) کپی رایت (۱) قرآن کریم (۱) عدالت (۱) یادداشت (۱) فید (۱) blog (۱) سپاه جاویدان (۱) صادرات نرم افزار (۱) فاوا ( فناوری اطلاعات و ارتباطات ) ا (۱) اصلاح طلبان و اصولگرایان (۱) هولدینگ (۱) بازاریابی شبکه ای (۱) اخلاق و اخلاقیات در جامعه مجازی (۱) نخبگان مجازی (۱) جنگ نرم (۱) دروغ و تخریب (۱) مونیتورینگ (۱) نظرسنجی و افکار سنجی (۱) وب معنایی (۱) احزاب و تشکل ها (۱) حقوق بشر و قضاوت (۱) پورتال پرتال (۱) مرجعیت مجازی (۱) مرجعیت و نخبگان مجازی (۱) آسیب شناسی فضای مجازی (۱) همایش مسابقه جشنوواره (۱) پیام رسانه (۱) شناخت منطق (۱) جنگ نرم و سخت و سایبری (۱) مصاحبه خاطره پیام (۱) عدالت آزادی آگاهی انتخاب اختیار (۱) آسیب اجتماعی و فردی (۱) شهرت مجازی (۱) رضایت کاربران (۱) ایده و کارآفرینی (۱) دایرکتوری فهرست سایت (۱) اینفوگرافیک (۱) جنگ سایبری نرم سخت صلح بحران رقابت (۱) اینترنت وب جامعه مجازی اینترانت شبکه ملی اطلاعات (۱) بازریابی الکترونیکی اینترنتی (۱) کنسرسیوم آموزش الکترونیک (۱) آموزش الکترونیکی و اینترنتی (۱) فیلترنت اشتباهی (۱) انجمن سایتهای فارسی (۱) جهانی سازی (۱) رسانه دیجیتال (۱) اینتنرنت (۱) نشریه اینترنتی (۱) رنکینگ (۱) فرهنگسرای بانو (۱) فضای مجازی (۱) blog day (۱) مهدوی واعظ (۱) چکاد (۱) گروه موسیقی چکاد (۱) دفاع مقدس (۱) قیصر امین پور (۱) صدا و سیما (۱) رضا یزدانی (۱) نجبا (۱) شریف زادگان (۱) hypertext (۱) سایت عمو (۱) گروه اینترنتی (۱) حقوق مولفین (۱) حق نشر (۱) پهنای باند (۱) خرافه (۱) بانکی (۱) انحصار (۱) صفحه نمایش (۱) چاپار (۱) پروچیستا (۱) ساماندهی (۱) قلب مجازی (۱) دولت الکترونیک (۱) هرزه نگاری (۱) باشگاه (۱) نشریات دیجیتال (۱) شایا تجلی (۱) ایران و ایرانی (۱) طراح وب (۱) گزارش تصویری (۱) تبلاگ (۱)
دوستان من زمان بیکرانه ایران جاودانه اکرنه تاجیکستان بر فراز جهان وبلاگ اکرنه ابتکار سبز وبلاگ شخصی خانم دکتر معصومه ابتکار ابتکار سبز وبلاگ شخصی خانم دکتر معصومه ابتکار ایران و ایرانشناسی ایران و ایرانشناسی باشگاه مجازی مدیران و متخصصان ایران سیمرغ پرتال زیگور طراح قالب