مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
آرشیو وبلاگ
      اینترنت و جهان و جامعه مجازی (فرهنگ و سياست و اقتصاد اينترنت و جامعه و جهان مجازي)
وبلاگنويسی و فرهنگ عمومی نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٥
وبلاگنویسی مهمترین عنصر در فرهنگ عمومی در جامعه مجازی است.
وبگردان و وبلاگنویسان توامان فرهنگ عمومی وب فارسی را ترسیم میکنند.

وبلاگها آیینه ی تمام عیار فرهنگ عمومی ما نیست.
تفاوت در ابزارهای ارتباطی
تفاوت در عناصر حاضر در جامعه
در محیط وب تعارفات متعارف در فرهنگ عمومی کشورمان کم رنگ میشود. شرایط فرق داره. فعالین در وب بیشتر جوان هستند و جوانان آیینه تمام عیار وضع فعلی جامعه نیست. ولی در حوزه جوانان تا حد زیادی میتوان آن را آئینه داشت.

عدم مراجعه به وبلاگهای علمی و تخصصی ناشی از ماهیت وبلاگ است. قرار نیست کار سایتهای اینترنتی را از وبلاگها انتظار داشته باشیم.
قرار نیست در محیط وبلاگ افراد در باره علم و فرهنگ و دانش بصورت تخصصی پرداخته شود. در وبلاگها باید به مسائل انسان نزدیک شد. احساس و اندیشه انسان. و صورت خام مفاهیمی که پایه های اصلی فرهنگ و علم هستند.

هویت انسانی که داره خودش رو تعریف میکنه در وبلاگ ظهور میکند.
از موضوع عاطفه و اندیشه انسان به فرهنگ نزدیکتر چی؟ تعامل بین انسانها اساس فرهنگ و تمدن است. بر عکس بانک های اطلاعاتی بر روی سایتها کارکردی متفاوت دارند و از جهاتی دورتر از حوزه فرهنگ هستند. قرار نیست وبلاگها کار وزارت ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات و صدا و سیما و موسسه ی استاندارد را انجام دهند. وبلاگها بروز اندیشه و احساس انسان هستند. موضوع قضاوتهای باید و نباید زیادی نیستند.
سوء تدبیر در اداره امور جهان و کشورها که به بحرانهای فحشا و مواد مخدر و غیره انجامیده در اینترنت و وبلاگها کمتر منعکس شده است. مسائل جرم و جنایت در جامعه نتوانسته خود را به زبان محیط وب ترجمه کند و اگر هم حضور دارد بیشتر در حوزه ی سایتهای اینترنتی است نه وبلاگها.
عامل تعاملی وبلاگها نوعی استحاله و پاکسازی محیط را به همراه دارد.

البته نقش مدیا بودن وبلاگ ناشی از همین تعامل و تاثیر گذاری بر ذهن شهروندان جامعه مجازی است.
آینده ی جوانان را در وضعیت امروز وبلاگها میتوان دید. مقیاسهای ارزیابی متعارف فعلی دانشگاه است و جشنواره های علمی است و امثالهم ولی خیلی ها به دلیل واهی مثل فقر و فاصله و جنسیت و هر دلیل دیگه فرصت نشان دادن نخبه بودن خودشون را نداشته اند.
وب به نوعی عدالت گستر است. هر چند برای کسانی که در آن حضور جدی ندارند فقر می پراکند.
امروزه اگر روزنامه ای یا نشریه ای یا مسابقه ای بخش وبلاگ و وبلاگنویسی نداشته باشه از سوی افکار عمومی ضعیف ارزیابی میشود.
کاربران فعلی اینترنت فعلا عمدتا به وبلاگ توجه دارند و هنوز تجارت الکترونیک ترافیک اختصاصی خود را جذب نکرده است.
ضعفهای فرهنگ عمومی ما در محیط مجازی بی تعارف عرضه میشود و قابل حل خواهد بود.
موضوع وبلاگ در ایران جدا از جریان عمومی وبلاگهای جهان نیست. یک حرکت مهم جهانی است. هر چند در ایران نقش موثرتر و متفاوت تری دارد. چرا که کمبودهایی زیادی در ایران وجود دارد که وبلاگ فرصتی برای پر کردن اون کمبودهاست.
ورود هر موضوع جدید عوارض مثبت و منفی دارد. اولا ضرورت دارد ورودش و واقعیت عینی است. در ثانی جمع جبری عوارض مثبت و منفی آن بسیار مثبت است. مثل اتومبیل که وقتی اومد اشک درشکه چی ها و بخشی از سنت گرایان را درآورد.
روند توسعه وبلاگ مستقل از اراده ما وجود دارد. شاید برای کسی همه ی ابعاد رشد این پدیده در آینده روشن نباشد ولی دلایل زیادی برای خوش بینی به آینده ی این تحولات وجود دارد.
پر انرژی ترین گروه / سالم ترین  / عالم ترین / دانش محوری / شفافیت / تعاملات انسانی یک طرف معادله است. در نتیجه میتوان قبول کرد آینده در اختیار این گروه خواهد بود.
این اتفاق هم ضرورت است و هم مفید.
این اتفاق در حوزه وب فارسی است که سهم عمده ای از آن در بخش فرهنگ عمومی  و وبلاگهاست.
  نظرات ()
سوپر رسانه نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - شنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٥
بی تردید اینترنت یک سوپر رسانه است.
به فکر باشیم.
  نظرات ()
عرض خود مي بری و زحمت ما ميداری نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - شنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٥
بطور منظم بر محدودیتهای اینترنت افزوده میشود. از معدود سیاستهای متکی بر برنامه منسجم کشور همین داستان محدودیت کردن استفاده از اینترنت است. دلیلش هم اینه که از سوی مراکز مقتدر و با برنامه و منسجم دنبال میشه. هزاران تصمیم دیگر رو شاهدیم که چگونه عملی نمیشود و یا به حاشیه میرود ولی اینترنت جای شوخی کردن نیست. جدی جدی دنبال محدود کردنش هستند. بخصوص این روندهای محدود سازی در زمان های سرنوشت سازی مثل انتخابات پر رنگ تر میشوند.
اما چرا؟ دلیلش بیش از اشکالات بسیار اندک اینترنت باشد٬ ناشی از نشناختن ماهیت این سوپر رسانه است. جزئیاتی که گهگاه از سوی سربازان وبگرد جناح سیاسی محافظه کار(اصولگرا) به فرماندهان ارشد تصمیم گیرشان ارسال میشود فاقد ویژگی های جامع و مانع است و به همین جهت منظما نا رهبران محافظه کار بواسطه ی تصمیمات غلط خود در اذهان نخبگان  تحقیر میشوند و تلقی ناکارآمدی شان خیلی بیش از آن حدی که واقعی است در اذهان پذیرفته خبرگان و نخبگان تصویر و تبلیغ میشود.
آیا محدود کردن اینترنت به صلاح است؟ قطعا نه! حتی تند رو ترین و قشری ترین افراد که در صحنه اجتماعی عمل میکنند با کلیت اینترنت مخالفت ندارند. اگر آنها تصویر درستی از نقشه جامعه ی مجازی داشته باشند٬ تصمیم گیری ها عاقلانه تر میشود. منافع بیشماری از اینترنت نصیب کشورمان میشود و خواهد شد. و سیاستهای تحدید کننده بسیار خطرناک و روشن منافع ملی رو به مخاطره انداخته و می اندازد.
اساسا ممکن است اینترنت را در ایران محدود کرد؟ کاربران اینترنت از نظر کمی به بیش از ده میلیون نفر رسیده اند و از نظر کیفی خواستهای روز افزونی دارند. اگر افرادی تصور میکنند میتوانند جلوی خواستهای این گروه رو حتی در قالب محدود کردن اینترنت پر سرعت بگیرند٬ اشتباه میکنند. نه از آن جهت که نمیتوانند که حتی میتوانند اینترنت کل کشور را قطع کنند. همانگونه که بارها به چشم خود دیده ایم که اینترنت کشور اختلالات عظیم داشته. بلکه بدان جهت نمیتوانند که هزینه ی انجام چنین اقداماتی بسیار بیش از منافع آن است و وقتی این موضوع در روز اول و پیش از تصمیم گیری روشن نباشد٬ در حین روند اجرا روشن میشود و آنگاه است که سناریوی همیشگی بی تدبیری تکرار میشود.
 شما زنده ما مرده ... اینترنت محدود و اینترنت ملی و پورتال ملی دولتی محبوب دلها و نخبگان تحت کنترل این و آن٬ پروژه های بی سرانجام هستند. حتی رسانه ی ملی نیز مسیر مستقل رشد و بلوغ خود را طی میکند  و نه اونی هست که مدیران استراتژیک اش میخواهند و نه اونی میشود که میخواهند.
جامعه صرفا یک کلمه نیست. حتی جمع جبری انسانها نیست.  یک واقعیت مستقل از خواست و اراده ی ما انسانهاست. گرچه تاثیر و تاثر متقابلی با فرد دارد ولی قواعد رشد و تکامل خاص خود را دارد. نشناختن آن یعنی سر بر دیوار کوفتن.
خدا رحمت کند شهید مطهری را.
  نظرات ()
ارزيابی های وبلاگی برای شناخت انسان نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - جمعه ٢۸ مهر ۱۳۸٥
یکی از راههای بسیار خوب برای شناخت افراد مطالعه ی وبلاگ آنهاست. بخصوص برای شناخت کسانی که زیاد مینویسند و آن را به راحتی و بدون ویرایش منتشر میکنند.
حساسیتهای ذهنی و رویکردها و علایق و خلاصه خیلی چیزهای ریز و درشت رو میشه فهمید.
حتی از شتاب و بالا و پایین رفتن حساسیتها و تطابق این شناسنامه پویا و داینامیکشون با تحولات سیاسی و اجتماعی و فردی شون میشه کلی چیز فهمید.
بی دلیل نیست که عصر اطلاعات مجازی عصر شفافیت و به لانه خزیدن میکروبها خواهد بود.
هر چند بعد از مدتی این میکروبها نیز روش سازگاری با محیط مجازی را خواهند آموخت ولی در مراحل اولیه نوعی ایمنی وجود خواهد داشت. چیزی که میتواند پایه های راستین تمدن و فرهنگ آینده ی بشری را با سلامت و ایمان و انسانیت ایجاد کند.
  نظرات ()
وبلاگهای فعال نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - جمعه ٢۸ مهر ۱۳۸٥
بعضی انتقاد های زیادی به فهرست فعالترین وبلاگها کرده اند. گویا نظر دیگران که بصورت بازدید و کامنت موجب شناسای وبلاگهای پربازدید و محبوب میشه خیلی مهمتر است تا فعالیت بلاگری که به یه دلیل خاص افتاده روی دنده ی نوشتن و نوشتنی بی سر و صدا.
در بین این وبلاگها محتوای داغ و ارزشمند زیاد است.
و فرصتی است برای تخلیه ی فشارهایی که با فناوری روز به واقع بازیافت میشوند و در چرخه ی زندگی به کار می آید.
میگید نه؟! امتحان کنید.
یک هفته روزی ۲۰ تا مطلب بنویسید. ببینید چه تغییری در زندگی تون پیدا میشه. این فرصت رو از دست ندید. فرصتی برای خودشناسی که مدتهاست از فهرست موضوعات زندگی ما خارج شده است.
  نظرات ()
اراذل و اوباش در جامعه ی مجازی نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - جمعه ٢۸ مهر ۱۳۸٥
همانگونه که در جامعه ی واقعی بزه کاری وجود داره. ناهنجاری وجود داره در جامعه ی مجازی نیز بخشی از این گونه نابسامانی ها منعکس میشود.
البته به دلیل فرهیختگی محیط مجازی٬ چنین افرادی چندان دوام نمی آورند و مستحیل میشوند. فضای اطلاعات محور و آزادمنشانه محیط مجازی همچون آفتاب موجب طهارت میشود و آنان اگر تاب تحمل داشته باشند پاک میشوند و اگر نه ... آنان را جز زیادت خسارت نخواهد بود.
  نظرات ()
ميسنجرها را خيلی جدی بگيريد! نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - جمعه ٢۸ مهر ۱۳۸٥

با خلق راههای جدید انتقال پیام از راه دور٬ جامعه انسانی از جهاتی به هم نزدیکتر شد. شاید زیرساخت اصلی پیوستگی جامعه ی جهانی همین انقلاب ارتباطات باشد.
اکنون پس از انقلاب صنعتی قرن هجده و نوزده و انقلاب ارتباطات در قرن بیستم٬ شاهد انقلاب اطلاعات هستیم. و این انقلاب آخرین حلقه از ایجاد پیوستگی در جامعه ی یکپارچه جهانی است
امروزه استفاده از اس ام اس و ایمیل کاملا جایگاه خود را در بین گروههای محتاج ارتباطات باز کرده است. در اینجا میخواهم از نقش میسنجرها صحبت کنم.
میسنجرها به نوعی پیامبران هزاره سوم هستند. جماعات آنلاین از این ابزار برای ناوبری خویش و خویشان استفاده میکنند. آنانکه می آموزند پیشگامان و سد شکنان میشوند و اکنون به تغییرات محتوایی در استفاده از این ابزار روی آورده اند.
روزگاری از پی ام برای فهمیدن جنسیت و سن و آدرس شهر و احیانا محله استفاده میشد. ولی امروز شناسه های دیگری به کمک آمده اند. میتوان از وبلاگ طرف که آیینه ی تمام عیاری از اندیشه و احساس اوست پرسید. میتوان برایش از فرهنگ و ادب و میراث فرهنگ و تمدن بشری فرستاد تا عکس العمل هایش را دید و او را بیشتر شناخت. میتوان او را با سرچ در اینترنت بیشتر شناخت. از نامش. از اسم مستعارش. از ایمیلش. یا هر چیز دیگر. چرا که اطلاعات شهروندان جامعه مجازی روز به روز در حال افزایش است.
محتوای پی ام ها متناسب با سطح ارتباط در حال تغییر و در کلیت آن در حال ارتقای مضمون است. موضوعی که نیازمند مطالعات جدی است.
همگام با کیفیت٬ کمیت نیز در حال تغییر است. اکنون نقش مدیا بودن میسنجر اندک محسوب میوشد ولی به واقع چنین نیست. سرعت و تاثیر گذاری آن بسیار بالاست.

  نظرات ()
اعمال محدوديت در اينترنت نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٥


تصمیمات محدود کننده ی انینترنت خیلی زود و از مسیرهای مختلف به نتیجه میرسه و تصمیمات توسعه دهنده ی اینترنت با کندی زیاد و از مسیرهای پر پیچ و خم اداری و اجرایی میگذرد. نتیجه میشه وضعیتی که الان داریم.
عقب افتادگی های تاریخی کشور ما کافی نیست حالا با ایجاد محدودیتهای جدید در اینترنت در بزرگترین مسابقه ی جنبش نرم افزاری عقب تر می افتیم.
دستشون درد نکنه.
درود بر شما کارشناسان محترم و مدیران تصمیم گیر.

  نظرات ()
چند نکته نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٥


ماجرای فیلتر شدن پرشین بلاگ مانند فیلتر شدن هر سایت دیگر ناراحت کننده است. اما ناراحتی زمانی بیشتر میشه که در بهترین حالت شاهد بی تدبیری مفرط در سطوح کارشناسی هستیم.
قبلا گله از مدیران بود و اینک به سطوح کارشناسی تسری داده شده است.
خدا بخیر کنه.
===========================
آقای نظافتی تماس گرفتند و از ابراز گله ی من نسبت به کیهان گله ی مفصلی کردند. اگر جسارتی به ایشان داشته ام عذر میخواهم و از زحمات ایشان سپاسگزارم. هر چند سخن حق همان است که عرض شد.
===========================
 فیلتر شدن پرشین بلاگ در حدود ۲۳ خبرگزاری و سایت مرجع خبری منتشر کردند. همچنین ۱۸ روزنامه کثرالانتشار  نیز نوشتند و تعدادی هفته نامه و ماهنامه و غیره نیز احتمالا منعکس کرده اند. ولی دریغ از یک پیگیری از اشتباه کنندگان برای عدم تکرار چنین خطاهایی. گویا خطا کردن جزو حقوق مدیران است و هزینه ی آن نیز بایستی از اعتبار ملت خرج شود.
به مدیران اجرایی این حوزه پیشنهاد میکنم همانطور که آیین نامه ای برای تعیین مصادیق فیلترینگ (احتمالا)‌ دارند. برای اجرایی کردن مصادیق آن نیز روشی در نظر بگیرند که نحوه ی تصمیم گیری و اجرای احکام متناسب با شرایط هر سایت باشد.
البته منظورم این نیست که هر سایت کوچک به راحتی فیلتر شود. منظورم این است که سایتهای کوچک را سخت و پس از بررسی های کارشناسی و با طی مراحل قانونی فیلتر کنید و سایتهای بزرگتر را سخت تر و با مصلحت اندیشی های بیشتر.
البته اگر اصلا فیلتر نکنید جای تشکر فراوان دارد.
================
دوستانی که لینک اخبار فیلتر شدن پرشین بلاگ را دارند در قسمت کامنتینگ بگذارند تا سابقه اش بماند. ممنون

http://politics.netscape.com/story/2006/10/03/stop-censoring-us

  نظرات ()
سر در برف نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٥

نرم افزار پاسخگو برای چند من های پر وزن:

من خبرنگار آی تی و غیره هستم
خب
خبرنگار آی تی همه چیز آی تی است
خب
جز من و سایه ام و نوچه ام و همکارم کسی در عالم نیست
خب
من قديمی هستم
خب
من متخصص هستم
خب
من دوست دارم چند جا کار کنم
خب
کسی به کارام کار نداشته باشه
خب
من خوبم
خب
يه کی به من گوش کنه
خب
من سن ام زياده و خيلی کار کردم
خب
من بهترينم
خب
باور کنید
خب
با تو ام؟!
خب
خب به جمالت
خب
اه ... یه جای دیگه واسه نوشتن واسم سراغ داری؟!
خب
دستت درد نکنه
خب
تقدیر کنید ازم
خب
بهم توجه کنید
خب
دلم نشکنه
خب
دوستام منو میشناسند
خب
دشمنانم منو میشناند
خب
خبرنگاری هم نباشه عیبی نداره ها!
خب
پول داشته باشه
خب
چاکریم
خب
الو؟!
خب
یکی حرف منو بشنوه ....
خب
من سایت دارم
خب
من دل دارم
خب
من میخوام مهم باشم
خب
صدام قشنگه
خب
صدام بلنده
خب
=================
تو مافیایی
خب
تو زور میگی
خب
تو حرف نزن
خب
تو حرف منو گوش نمیکنی
خب
تو واسطه هایی که اومدن جواب کردی
خب
تو قدر منو نشناختی
خب
بهم پیشنهاد خوب ندادی
خب
نخب
خب
==================
خب
خب
خب
هنگید
خب

  نظرات ()
کنفرانس سال گذشته در دانشگاه تهران نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٥سال گذشته در حاشیه ی کلاس آقای دکتر کاظمی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران٬ در باره ی سازمان اداره ی دات کام کنفرانسی داشتم.
سوالات در باره فیلترینگ و مسائل محتوایی بیشتر از سوالهای سازمانی مطرح بود.

  نظرات ()
مصاحبه با کيهان نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - چهارشنبه ٥ مهر ۱۳۸٥
مصاحبه ی نسبتا مفصلی رو آقای نظافتی زحمت کشیدند و در هیات تحریریه موسسه کیهان برگزار شد که ایشون خیلی زحمت کشیدند ولی چون قبل از انتشار ندیدم غلط و غلوط زیاد داشت. به همین جهت اینجا مصاحبه رو نمیزارم.
http://www.kayhannews.ir/850702/5.htm
این لینک و مطلاب چند روز قبل در همین صفحه ی گزارش مربوط به همین است.
  نظرات ()
امنيت محتوای فارسی در اينترنت نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳۸٥
با فیلتر شدن چند ساعته پرشین بلاگ فرصتی پیش آمد که چند نظر را بشنویم و کنار هم بزاریم:
چند روایت در باره فیلتر شدن پرشین بلاگ:
ـ کار خود پرشین برای بازارگرمی است. (نظر اصحاب تئوری توطئه)
ـ به دلیل وجود وبلاگهای سیاسی . (نظر فعالین سیاسی )
ـ چوب خدا بود که صدا نداره. (نظر بی خبران خبرنما)
ـ دشمنی و سعایت رقبا . (نظر شتابزده ها)
ـ تصمیم حکومت و دولت در آستانه انتخابات جدید و برای ایجاد محدودیت . (نظر گمانه زنان)
ـ یک اشتباه فنی بود. (نظر کسایی که اینکارو کردند)
ـ یک اشتباه تایپی بود. (نظر کسانی که ساده انگارند)

در واقع این حادثه معلول مجموعه ای از اشتباهات و خطاهای ناشی از عدم توجه به شرایط جامعه مجازی و سایتهای اینترنتی بود. شاید به ظاهر اشتباه تایپی یا فنی باشه یا مثلا جلوه ی سیاسی داشته باشه ولی بی اهمیت انگاشتن موضوع سایتهای فارسی موجب شده که این چنین هدف تیرهای بی تدبیری و ضعفها شویم.
============
شاید نظرات دیگری نیز باشه که شما بتونید اضافه کنید. واقعیت اینه که امنیت محتوای فارسی در اینترنت جزو کم اهمیت ترین موضوعات در برنامه های اجرایی کشور است. بطور روشن و شفاف حکومت ما در سیاستهای کلان کشور و بر اساس تصمیمات اعلام شده از سوی مقامات ارشد کشور موظف به حفظ امنیت محتوای فارسی در اینترنت است. اما در عمل برای ابرو برداشتن از این چشم جهان بین هزاران بار کور اش کرده اند.
============
جای خوشحالی است که در این دنیای مجازی چشمهای کور شده رو میشه درمان کرد ولی حتی در این جهان مجازی مداوای دلهای شکسته سخت و معمولا ناممکن است. سرمایه های عاطفی و فکری و مالی خیلی زود در محیط نا امن می گریزند. بعضی فکر میکنند که کسانی که با چشمان بسته جراحی قلب میکنند شجاع هستند. ولی بنظر من بیمارانی که زیر دست این پزشکان تاب می آورند یا نمی آورند نظرشان مهمتر است! تا نظر شما چه باشد!
=============
امروزه در ایران استفاده از فیلترشکن ها صرفا برای دیدن سایتهای مستهجن متداول نیست و اصولا اکثریت قاطع وبگردها از سایتهای مستهجن بیزارند. فیلترشکن ها  قانون شکنانی هستند که از سوی کاربران اینترنت به رسمیت شناخته میشوند و این زنگ خطری است که هزاران بار به گوش رسیده و گوش شنوایی بایدمان تا از تولید هزاران هزار فیلتر شکن نگرانی شایدمان  اگر خیابانهای شهر را یکطرفه به سمت شرق یا غرب کنیم برای کسانی که نیاز روزمره به تردد در شهر را دارند راهی جز استفاده از ورود ممنوع ها نخواهد بود.
  نظرات ()
فيلترينگ سليقه ای و شخصی نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳۸٥
اخیرا چندین مورد فیلترینگ شخصی از سوی آقای شیرازی مدیر سایت بلاگفا صورت گرفته که تعجب برانگیز است. فیلتر کردن وبلاگهای شخصی افرادی که ایشان تمایل به حضورشان در محیط وب ندارند و یا حتی فیلتر کردن بعضی کلمات در بلاگفا.
این موضوع از حیث جرم شناسی و یا حتی روانشناسی قابل ارزیابی است و نتایج قابل استفاده ای به همراه خواهد داشت. بخصوص که دامنه ی فیلترینگ سلیقه ای و شخصی را در سایت پارسیک هم میتوان دید.
این موضوع احتمالا در جهان بی سابقه است که یک نرم افزاری جستجوگر که در زمینه جمع آوری اخبار کار میکند بطور اتوماتیک از یافتن اسامی خاص و مخالف سلیقه شخصی برنامه نویس نرم افزار منع شود. در حالیکه کاربر به هیچوجه متوجه نمیشود که سانسوری سلیقه ای و البته کاملا شخصی در حال اجراست.
  نظرات ()
اطلاع رسانی ورزشی نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳۸٥
در حوزه ورزش و بخصوص فوتبال سالهاست که نشریات توانسته اند ارتباط خوبی با مخاطبان برقرار کنند. هر چند این ارتباط موجب شده که گروههای صحنه گردان ورزش برای جابجایی مدیران و تاثیر گذاری در تغییرات باشگاهها از آن استفاده های ناصحیح نیز انجام بدهند.
با این وجود اصل ارتباط نشریات ورزشی با مخاطبان موضوع مهمی است. با آشنا شدن بیشتر ورزش دوستان با محیط وب فارسی میتوان امید داشت که سایتهای ورزشی نیز مقبولیت فوق العاده ای کسب خواهند کرد و این به معنای تاثیر گذاری بیشتر رسانه جدید هزاره سوم خواهد بود.
  نظرات ()
مطالب اخیر از عصر اطلاعات تا عصر تجربه نقش فناوری در کاهش تراکنش های اجتماعی نگارش بی ویرایش در وبلاگ اعتراف اوباما به خطا در لیبی و آینده سیاسی او پاسخگویی در فضاهای ثالث ظرفیت کشورها برای دمکراسی مجازی نهادهای سیاسی فضای مجازی دمکراسی دیجیتال / مردم سالاری مجازی مقایسه دستاوردهای حوزه فاوا و فضای مجازی خطای استراتژیک تعمیم فاوا به همه حوزه ها
کلمات کلیدی وبلاگ اینترنت وب جامعه فضای مجازی (٧۳) اینترنت (٦٥) جامعه مجازی (٦٠) وبلاگستان (٤۸) وبلاگ چیست؟ (٤٠) فاوا (٢٩) اندیشه (٢٥) وبلاگ (٢٤) فیلترینگ (٢٠) سایتهای اینترنتی (۱٦) نقد و بحث و اندیشه (۱٦) فاوا ( فناوری اطلاعات و ارتباطات ) (۱٦) وب فارسی (۱٤) سایت (۱۳) شبکه اجتماعی مجازی (۱۳) تجربه روزانه پیشنهاد پیش بینی آینده (۱۳) رسانه (۱٢) فیلترینگ و سانسور و مسدودی (۱۱) آینده جهان (۱٠) اینترنت وب جامعه فضای مجازی شبکه اجتماعی وبلاگستان (۱٠) کسب و کار مجازی (٩) وبلاگنویسان (۸) تعامل اجتماعی (٧) فناوری اطلاعات و ارتباطات (٧) جامعه مجازی اینترنت وب (٧) روز وبلاگ فارسی (٧) پرشین بلاگ (٧) فیس بوک (٦) مهدی بوترابی (٦) بازاریابی اینترنتی (٦) هویت مجازی (٦) مصاحبه و خاطره (٦) اینترنت و وب (٦) خبرستان (٦) آزادی (٦) جشنواره اینترنتی (٦) مدیران سایتها (٦) کاربران اینترنت (٦) وبلاگستان فارسی (٥) سایت اینترنتی (٥) وبلاگنویسی (٥) اینترنت ملی (٥) میراث دیجیتال (٥) مصاحبه (٥) ابر رسانه و رسانه و رسانه اجتماعی (٥) تبلیغات آنلاین (٥) جشن تولد پرشین بلاگ (٥) جشن وبلاگ فارسی (٤) جشن بانوان برتر وبلاگستان (٤) گروه سایت های پرشین بلاگ (٤) آموزش و تحقیق (٤) امنیت و امنیت ملی (٤) دانش و قدرت و ثروت (٤) سلامت مجازی (٤) نظرسنجی و افکار سنجی و افکار عمومی (٤) لینک (٤) عکس (٤) انتخابات (٤) گوگل (٤) اراذل و اوباش (٤) وبلاگنویس (٤) انتخابات دهم ریاست جمهوری (٤) افکار عمومی (۳) اقتدار دولتها (۳) حریم خصوصی (۳) وبلاگ تخصصی (۳) انسان (۳) پرشین بلاگ (۳) نظرسنجی (۳) رضا کیانیان (۳) تحریم (۳) مردم سالاری مجازی (۳) تولید محتوای فارسی (۳) فیلترینگ و سانسور (۳) بزرگداشت و یادبود و مناسبت (۳) امنیت فضای مجازی (۳) گوگل پلاس (۳) وبلاگ فستیوال (۳) جامعه مجازی و اینترنت وب (۳) روز وبلاگ (۳) اطلاع رسانی (۳) موتورهای جستجوگر (۳) کمیته تعیین مصادیق (۳) دادسرای اینترنت (٢) فیلترینگ اشتباهی (٢) تعاملات اجتماعی (٢) سرمایه گذاری (٢) مسابقه وبلاگنویسی (٢) محیط سالم (٢) پارلمان مجازی (٢) نشریه الکترونیکی (٢) وبلاگ گروهی (٢) محمد علی ابطحی (٢) معصومه ابتکار (٢) سروش صحت (٢) روز جهانی وبلاگ (٢) مستعار نویسی (٢) امیر خادم (٢) آسیب اجتماعی (٢) نقشه جامعه مجازی (٢) شورایعالی فضای مجازی (٢) شبکه گردشگری مجازی (٢) شبکه مجازی گردشگری (٢) جشنواره مسابقه اینترنتی (٢) ایده و کارآفرینی و نوآوری (٢) جامعه مجازی و اینترنت (٢) فرهنگ و آیین و دین (٢) منافع ملی (٢) ستاد مجازی انتخابات (٢) ابر رسانه و رسانه (٢) آزادی و دسترسی به اطلاعات (٢) علیرضا عسگری (٢) جنگ سایبری (٢) سئو seo (٢) مهاجرت (٢) نوروز (٢) انتخابات 24 اسفند (٢) عمو پورنگ (٢) وب (٢) جوانان (٢) رسانه مجازی (٢) حقوق شهروندان مجازی (٢) فیلترنت ملی (٢) دات کام (٢) طراحی وب (٢) استبداد (٢) گروههای اینترنتی (٢) وبگرد (٢) زندگی مجازی (٢) گروههای مرجع اینترنتی (٢) شهروندان مجازی (٢) مردم سالاری (٢) زندگی دیجیتال (٢) شکاف دیجیتالی (٢) داریوش فرضیایی (٢) قرار وبلاگی (۱) سرزمین مادری (۱) پزشکان (۱) تبعیض جنسیتی (۱) اسپم (۱) تالیا (۱) فناوری اطالاعات (۱) پرشین وبلاگ (۱) اقتدارگرایان اینترنت (۱) ابرقدرتها (۱) گروههای مرجع (۱) شبکه اجتماعی (۱) ضیایی پرور (۱) پرشین بلاگ دات کام (۱) پرشین بلاگ دات آی آر (۱) انجمن صنفی (۱) icc (۱) حاشیه نویسی (۱) کامنتینگ (۱) ریزش اطلاعات (۱) جهان سوم (۱) وطن (۱) سایتهای موسیقی (۱) حجاب و عفاف (۱) رسانه های دیجیتال (۱) امر به معروف (۱) نهی از منکر (۱) صنعت it (۱) فیلترننت ملی (۱) persianblog (۱) boutorabi (۱) امین پور (۱) ابر رسانه (۱) کلوپ (۱) صنف اینترنت (۱) شغل اینترنتی (۱) تیم برنرز لی (۱) w3c (۱) www (۱) مخترع وب (۱) زنده رود (۱) خانه پدری (۱) وب مستر (۱) قاره جدید (۱) ماتریکس (۱) رنسانس اینترنتی (۱) دانش (۱) افغانستان (۱) همایش (۱) دین (۱) قرآن (۱) مذهبی (۱) عشق (۱) جشن (۱) دانلود (۱) موبایل (۱) زنان (۱) اخلاق (۱) خاطره (۱) بلاگ (۱) ایرانسل (۱) فناوری اطلاعات (۱) وبگردی (۱) مایکروسافت (۱) خاتمی (۱) دیجیتال (۱) پروفایل (۱) بیل گیتس (۱) جشن تولد (۱) تلفن (۱) وبلاگهای تخصصی (۱) وبلاگهای سیاسی (۱) قیصر (۱) پشت صحنه (۱) آی تی (۱) پیام (۱) بوترابی (۱) زبان فارسی (۱) پیشنهاد (۱) ایمیل (۱) تاجیکستان (۱) کاریکاتور (۱) کپی رایت (۱) قرآن کریم (۱) عدالت (۱) یادداشت (۱) فید (۱) blog (۱) سپاه جاویدان (۱) صادرات نرم افزار (۱) فاوا ( فناوری اطلاعات و ارتباطات ) ا (۱) اصلاح طلبان و اصولگرایان (۱) هولدینگ (۱) بازاریابی شبکه ای (۱) اخلاق و اخلاقیات در جامعه مجازی (۱) نخبگان مجازی (۱) جنگ نرم (۱) دروغ و تخریب (۱) مونیتورینگ (۱) نظرسنجی و افکار سنجی (۱) وب معنایی (۱) احزاب و تشکل ها (۱) حقوق بشر و قضاوت (۱) پورتال پرتال (۱) مرجعیت مجازی (۱) مرجعیت و نخبگان مجازی (۱) آسیب شناسی فضای مجازی (۱) همایش مسابقه جشنوواره (۱) پیام رسانه (۱) شناخت منطق (۱) جنگ نرم و سخت و سایبری (۱) مصاحبه خاطره پیام (۱) عدالت آزادی آگاهی انتخاب اختیار (۱) آسیب اجتماعی و فردی (۱) شهرت مجازی (۱) رضایت کاربران (۱) ایده و کارآفرینی (۱) دایرکتوری فهرست سایت (۱) اینفوگرافیک (۱) جنگ سایبری نرم سخت صلح بحران رقابت (۱) اینترنت وب جامعه مجازی اینترانت شبکه ملی اطلاعات (۱) بازریابی الکترونیکی اینترنتی (۱) کنسرسیوم آموزش الکترونیک (۱) آموزش الکترونیکی و اینترنتی (۱) فیلترنت اشتباهی (۱) انجمن سایتهای فارسی (۱) جهانی سازی (۱) رسانه دیجیتال (۱) اینتنرنت (۱) نشریه اینترنتی (۱) رنکینگ (۱) فرهنگسرای بانو (۱) فضای مجازی (۱) blog day (۱) مهدوی واعظ (۱) چکاد (۱) گروه موسیقی چکاد (۱) دفاع مقدس (۱) قیصر امین پور (۱) صدا و سیما (۱) رضا یزدانی (۱) نجبا (۱) شریف زادگان (۱) hypertext (۱) سایت عمو (۱) گروه اینترنتی (۱) حقوق مولفین (۱) حق نشر (۱) پهنای باند (۱) خرافه (۱) بانکی (۱) انحصار (۱) صفحه نمایش (۱) چاپار (۱) پروچیستا (۱) ساماندهی (۱) قلب مجازی (۱) دولت الکترونیک (۱) هرزه نگاری (۱) باشگاه (۱) نشریات دیجیتال (۱) شایا تجلی (۱) ایران و ایرانی (۱) طراح وب (۱) گزارش تصویری (۱) تبلاگ (۱)
دوستان من زمان بیکرانه ایران جاودانه اکرنه تاجیکستان بر فراز جهان وبلاگ اکرنه ابتکار سبز وبلاگ شخصی خانم دکتر معصومه ابتکار ابتکار سبز وبلاگ شخصی خانم دکتر معصومه ابتکار ایران و ایرانشناسی ایران و ایرانشناسی باشگاه مجازی مدیران و متخصصان ایران سیمرغ پرتال زیگور طراح قالب