مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
آرشیو وبلاگ
      اینترنت و جهان و جامعه مجازی (فرهنگ و سياست و اقتصاد اينترنت و جامعه و جهان مجازي)
شبکه و منطق های نوین آن نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤

دوران جدید به دلیل افزایش فوق العاده دانش و دسترسی، شبکه و رفتار و قواعد مرتبط با آن ماهیتی دانشی و اجتماعی تر از پیش یافته است. عرصه حضور شبکه صرفا به فضاهای تازه تاسیس مرتبط نیست. بلکه سالها پیش از شکل گیری شبکه های مجازی، شبکه های غیرمجازی با منطق های نخستین خود ظهور کرده اند و ماهیت اجتماعی تری را برای دانش و تعاملات نوین رقم زدند.

شبکه ها از جهت مدیریت و راهبری به شدت متمرد هستند و بدون شناخت آنها نمیتوان حتی با آنها همراهی کرد. مسیر حرکت شبکه ها بر اساس ریل های اجتماعی منطقی است که الزاما با پیش فرض های ما تطابق ندارند.

به طور مثال در حوزه مرجعیت فقاهت و شریعت، تمرکز در مرجع واحد و مقبول عام به شکل گیری شبکه متنفذ مراجع انجامیده است و حتی پیش از آن نیز شبکه متنفذ مجتهدین و فضلا در تجمیع سرمایه اجتماعی روحانیت در مرجع واحد نقش ایفا کرده است.

نادیده گرفتن اعضای شبکه به ویژه اعضای متنفذ شبکه موجب ناکارآمدی شبکه و کاهش بهره وری آن می شود.

  نظرات ()
نوسازی کسب و کارهای با ابزار فاوا و عرصه فضای مجازی نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - جمعه ۸ اسفند ۱۳٩۳

امروزه  در عرصه عمومی، افرادی که با فضای مجازی آشنا نیستند، با سواد خوانده نمی شوند و دسترسی ایشان به دانش و ثروت و قدرت محدود میگردد. در این میان، تکلیف کسب و کارها برای پیشبرد فعالیت هایشان چیست؟ آیا راهی جز نوسازی یا نابودی پیش روی آنهاست؟ در واقع انطباق با شرایط روز بخشی از سرنوشت کسب و کارها و تلاش برای ماندن است که در سده های مختلف پیش از هزاره سوم با شتابی متفاوت تر در جریان بود. سرعت عمل در مقیاس روز و هفته و ماه، لازمه بقای کسب و کارهای چابک روزگار ماست.


نوسازی به مثابه یک ضرورت همیشگی:

نوسازی ضرورتی  حیاتی برای کسب و کارها در طول تاریخ بوده است. اگر در دوره های پیشین این دوره های نوسازی در طول دهه ها تعریف می گردید، امروزه با شتاب تحولات و رقابت نزدیک کسب و کارها، به دوره های زمانی بسیار کوتاه محدود می شود. در گذشته مطالعات تجاری و سرمایه گذاری و تولید محصول جدید و بازاریابی و فروش و کسب درآمد یک سیکل طولانی تر بود ولی امروزه سرعت رویدادها و شتاب تکمیل روندها،

 

 

زمان زیادی برای نوسازی کسب و کارها باقی نمی گذارند. تصمیم به نوسازی نخستین و مهمترین قدم برای حفظ و توسعه کسب و است.

 

نوسازی کسب و کارهای ایرانی:

ارتقای استفاده از رسانه،  فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی یک پروژه  تشریفاتی نیست، هر چند باید پذیرفت که در اکثر موارد در کشور ما بدین گونه عمل شده است. در این برداشت کارفرما و مجری هر دو سهیم بوده اند. یکی با حاشیه نشینی و ناباوری و دیگری با فاصله گرفتن از نیازهای عملی و کم تجربگی. گرچه مجریان تئوری زده از پاسخ گفتن به نیاز عمل گرایان کسب و کار، ناتوان هستند ولی با گذشت زمان و افزایش تجارب و تخصص و کاهش نگرانی ها و تعامل بیشتر کارفرمایان و مجریان، ضریب موفقیت پروژه های نوسازی افزایش یافته است و تیم های با تجربه به مجریان قابلی برای کارفرمایان پر انگیزه تبدیل شده اند.

معمولا نخستین بخش از نوسازی پس از ارتقای فهم مدیریتی و پذیرش ضرورت آن و تعریف شاخص ها و جهت گیری ها و شرایط کلی آن، به تولید و عرضه محصول معطوف می گردد. بازار و مدیرانی که جایگاه بازار و مخاطب را به خوبی شناخته اند، بیش از هر چیز به محصول و نوآوری های آن توجه می کنند. بخش های بعدی مانند سیاستگذاری، طرح و برنامه، بازاریابی و نیروی انسانی در رتبه بعدی اهمیت قرار می گیرند و در نهایت زیرساخت های تجاری و اداری جهت نوسازی مورد توجه قرار می گیرند. در کشور ما معمولا طرح های نوسازی از انتها آغاز می گردند و بیشترین فشار بر روی زیرساخت های تجاری واداری قرار می گیرد و هزینه های سنگین نوسازی پیش از آنکه امید بخش شوند، یاس آفرین می گردند. روند کند اجرای پروژه ها، در مقدمات باقی ماندن، فقدان مستندسازی و ناملموس ماندن توفیقات در شکل گیری ناکارآمدی پروژه ها موثر بوده است.

نیاز کسب و کارها در همه حوزه ها از جمله روابط عمومی، بازاریابی، فروش، زیرساخت های اداری و اجرایی، تولید و روابط کار به فناوری و رسانه و فضای مجازی، نیازی فراگیر، زیربنایی و دائمی است و با چنین رویکردی

است که تدوین طرح توسعه کسب و کار با استفاده از ظرفیت های رسانه، فاوا و فضای مجازی به عنوان یک طرح راهبردی و با درجه فوریت و اولویت بسیار بالا توصیه می گردد.

  نظرات ()
فضای مجازی در یک نگاه نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - جمعه ۸ اسفند ۱۳٩۳

رسانه، فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) و فضای مجازی سه حوزه مهم در تحولات جامعه بشری در هزاره سوم هستند.  رسانه ها همپای شکل گیری نخستین جوامع بشری در اشکال ابتدایی خود ظاهر شده است و تا کنون صورت های متنوعی متناسب با شرایط فرهنگی و تمدنی سده های مختلف به خود گرفته است. فناوری های حوزه اطلاعات و ارتباطات نیز شرایط مشابهی را در طول تاریخ گذرانده اند ولی در اواخر قرن بیستم، تحول رسانه و فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی منجر به شکل گیری شرایطی متفاوت از هزاره های پیشین شده است. محصول و دنیای جدیدی با عنوان فضای مجازی خلق شده که در آن تولید دانش، ثروت و قدرت وسعت و شتابی مضاعف یافته است. اگر انقلاب اطلاعات و ارتباطات فاصله ها را کاهش داد و مرزها را از میان برداشت، فضای مجازی تعریفی جدید از حیات اجتماعی بشر در هزاره سوم به موازات و هم طراز دنیای غیر مجازی ارائه داد.

در واقع ظهور فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات عرصه های مختلف زندگی بشر چون فناوری های دیگر، زندگی اجتماعی، فرهنگ و اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد. این تغییرات به آن حد و پایه رسیده است که عدم شناخت و حتی مشارکت در آن، موجب جداماندگی از روندهای اقتصادی و فرهنگی واجتماعی خواهد بود. اینترنت، وب، بازی های کامپیوتری، تلفن همراه، نرم افزارهای کاربردی، سرویس های ارزش افزوده، رسانه و شبکه اجتماعی و هزاران کلید واژه دیگر محصول و شکل دهنده حرکت عظیمی است که طی چند دهه اخیر در تعامل با جامعه انسانی به شکل گیری فضای مجازی منجر شده است و بدون شناخت تک تک روندها و محصولات و تئوریزه کردن آنها و تجمیع شناختی، تصور درستی از زندگی بشر امروزی نخواهیم داشت.

 فضای مجازی در برابر فضای غیرمجازی قرار دارد و دنیایی با حد و مرزهای جهانی و روندهای فراگیر و فراتر از محدودیت های زمانی و مکانی و اقلیمی و جنستی و سنی و طبقاتی پیشین است. دنیایی که همچنان در حال گسترش است و تاثیرات آن بر وجوه بنیادین زندگی بشر به مرحله تسلط همه جانبه نزدیک می گردد.

بشر دوران معاصر ترجیح می دهد برای برخورداری از مواهب زندگی و بدست آوردن اطلاعات و پرورش آنها و تعاملات انسانی و جمعی از فضای مجازی استفاده کند. پیش از این نقش فاوا عمدتا به حوزه ابزار متوجه بود ولی به تدریج زیرساخت های یکپارچه فاوا و ادغام آن با روندهای زیست اجتماعی، شرایط حیات جمعی بشر امروز را متحول ساخت. قدرت و تاثیرگذاری روزافزون فضای مجازی تنها با ظرفیت های تجمیعی فضای غیرمجازی قابل مقایسه است. همچنین درهم تنیدگی این دو بسیار زیاد است تا آنجا که دو جهان موازی درهم تنیده را می بینیم.

  نظرات ()
چالش های اینترنت نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - سه‌شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۳

چالش های اینترنت کدامند:

1. کاربران. ابهام، ریزش اطلاعات، شلوغی، نگرانی امنیتی، نگرانی از عدم رعایت حریم خصوصی.

با اینهمه نگرانی باز هم اینترنت برای کاربران بسیار جذاب و خواستنی است.

 

2. شرکت ها و کسب و کارهای سنتی.

نگرانی از تغییرات بازار و ظهور کسب و کارهای رقیب از مجراهای ناشناخته،

این نگرانی با سرمایه گذاری شرکت های سنتی در اینترنت کاهش می یابد.


3. دولت ها و حکومت ها و قدرت های سیاسی.

نگرانی از تغییر شرایط حکمروایی و جا ماندن از شرایط.

این نگرانی را چگونه رفع می کنند؟ با تجزیه اینترنت؟ با شخصی کردن آن و کاهش وجوه جمعی آن؟ با تاثیرگذاری بیشتر در آن؟ ....

 

  نظرات ()
دستاوردهای کمیسیون فضای مجازی سازمان نصر تهران به روایت مهندس سیجانی نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - دوشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩۳
کمیسیون فضای مجازی سازمان نصر تهران دستاوردهای خود در سومین دوره هیات مدیره این سازمان را معرفی کرد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان نصر تهران،کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران که پیش از این به عنوان "نشر الکترونیکی و رسانه‌های دیجیتال" شناخته می‌شد، به عنوان یکی از کمیسیون‌های تخصصی سازمان با هدف بررسی مسائل و مشکلات فضای مجازی، کمک به بهبود کسب و کار و تعامل با بخش دولتی به عنوان نماینده بخش خصوصی دراین حوزه تشکیل شده است.
دراین کمیسیون تخصصی، 12نفر از کارشناسان و مدیران حوزه رسانه‌های دیجیتال و فضای مجازی حضور دارند. همچنین چهار کارگروه این کمیسیون مشتمل بر کارگروه وب، وب‌سایت‌های فارسی، زیرساخت و آموزش الکترونیک، در حال حاضر به عنوان بازوان اجرایی این کمیسیون، مشغول پیگیری و بررسی طرح‌های پیشنهادی در حوزه فضای مجازی هستند.
رئیس کمیسیون فضای مجازی سازمان با اشاره به تلاش های صورت گرفته در راستای توسعه صنفی و ساماندهی فعالیت ها در حوزه فضای مجازی گفت: یکی از طرح هایی که به درخواست فعالین حوزه خدمات زیر ساخت از ابتدای این دوره مصرانه در کمیسیون پیگیری شد، شناسایی و جذب فعالین غیر مجاز صنفی در حوزه میزبانی وب بود. درپی شکایات مختلفی که از تخلف دراین حوزه به سازمان اعلام شد، کمیسیون فهرستی از فعالان این حوزه و حداقل های کیفی ارائه این خدمات در فضای مجازی را تهیه کرد.
مهرداد سیجانی با تاکید بر شناسایی و گردآوری تعداد قابل توجهی از فعالان حوزه فضای مجازی و خدمات میزبانی وب دراین طرح افزود: مهم ترین نتیجه این طرح، ارتقا سطح کیفی ارایه خدمات ،جذب این فعالان به سمت عضویت در سازمان، بهبود استانداردها و حداقل هایی برای ارائه خدمات در حوزه میزبانی وب بود.
سیجانی هدف اصلی از اجرای طرح ساماندهی فعالیت درحوزه میزبانی وب را رعایت حقوق فعالان قانونی و مصرف‌کنندگان این حوزه خواند و افزود:« باادامه اجرای این طرح، نه تنها حقوق مصرف‌کننده و اعتماد و سرمایه اجتماعی تامین خواهد شد، بلکه شرایطی فراهم می‌شود که فعالان مجازی بتوانند به صورت قانونی فعالیت خود را توسعه بخشند و خوشبختانه بازخورد مناسبی از این ساماندهی از سوی شرکت ها و فعالان دریافت شد.
تولد کمیسیون های جدید
رئیس کمیسیون فضای مجازی همچنین به تلاش های صورت گرفته به منظور توسعه کمیسیون فضای مجازی به عنوان یک کمیسیون میان رشته ای و گردآوری فعالان این حوزه جدید زیر چتر سازمان نصر تهران گفت: یکی از فعالیت های مهمی که طی سه دوره اخیر برای آن تلاش های بسیاری صورت گرفت، توسعه دامنه اعضای این کمیسیون در رسته های مختلف فضای مجازی بود.

سیجانی ضمن تشریح سیر تغییرنام کمیسیون از "نشر الکترونیکی" به "فضای مجازی" افزود:برای افزایش انسجام و جذب اعضای بیشتر در این کمیسیون که جدیدترین کمیسیون سازمان بود، تلاش های بسیاری صورت گرفت تا نام کمیسیون از نشر الکترونیکی و افزودن گزاره ای مثل رسانه های دیجیتال، در دوره سوم هیات مدیره به "کمیسیون فضای مجازی" تغییر نام دهد و از این طریق فعالان از طیف های متعدد این حوزه بتوانند در کمیسیون و فعالیت های صنفی سازمان حضور موثر داشته باشند.
او با اشاره به تولد کمیسیون"تجارت الکترونیکی" از دل کمیسیون فضای مجازی گفت: توسعه و فعالیت کمیسیون جوان فضای مجازی تا حدی پیش رفت که برای پوشش فعالین حوزه تجارت الکترونیک و فروش آنلاین پس از جلسات متعدد و با ایجاد راهکارهای مناسب شرابط عضویت این دسته از فعالین در سازمان به جهت ایجاد فضایی برای تعقیب خواسته های این حوزه، کمیسیون تجارت الکترونیکی با هدف بررسی مسائل حوزه تجارت الکترونیکی به عنوان فرزندی از درون کمیسیون فضای مجازی شکل گرفت و مستقل شد و توانست طی مدت کوتاهی با جذب افراد موثری از این فضا، مسایل مهمی از دغدغه های فعالین این حوزه را بررسی نماید
سیجانی به چشم انداز برنامه ها کمیسیون فضای مجازی در خصوص تولد کمیسیون های جدید در این حوزه ادامه داد: با توجه به پیشرفت روزافزون کسب و کار درفضای مجازی قطعا در آینده ای نزدیک و براساس نیازهای پیش آمده، کمیسیونی تحت عنوان" تبلیغات مجازی" و "خدمات الکترونیکی" و "رسانه های اجتماعی" از کمیسیون فضای مجازی متولد می شود تا در جلساتی کاملا تخصصی به مسائل و دغدغه های تبلیغات اینترنتی بپردازد.
به گفته وی،عدم تولی گری مناسب دررسته های مختلف فضای مجازی، باعث رقابت های نابرابر ، تخلف ها و رواج روش های غیرتجاری می شود و کمیسیون فضای مجازی در نظر دارد با توسعه بخش های خود، زمینه را برای ساماندهی بیشتر این فضا فراهم کند.
افزایش ارتباطات کمیسیون
سیجانی درخصوص دستاوردهای این کمیسیون درزمینه توسعه ارتباط با ذی نفعان دولتی و خصوصی فضای مجازی گفت:افزایش دامنه ارتباطات کمیسیون با نهادهای دولتی و خصوصی حوزه فضای مجازی و رسانه های دیجیتال از دیگر دستاوردهای کمیسیون است.
او در این رابطه افزود: طی این دوره موفق شدیم ارتباط نزدیک و منسجمی با اداره فرهنگ و ارشاد استان تهران و مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و شورای عالی فضای مجازی و رسانه ملی برقرار کنیم.

  نظرات ()
کنسرسیوم " آموزش الکترونیک " راه اندازی شد نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٢

لینک خبر

 

کنسرسیوم آموزش الکترونیک با حضور تعدادی از شرکت های تخصصی فعال در زمینه آموزش و یادگیری در فضای مجازی به منظور ارتقای سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) و تولید محتوای موثر و ارائه خدمات نوین آموزشی راه اندازی شد.  

مهدی بوترابی عضو موسس کنسرسیوم با اعلام این خبر، چشم انداز سال 93 را برای سرویس های اینترنتی بسیار روشن و امیدوارکننده دانست و موفقیت کسب و کارهای فاوا و فضای مجازی را فرصتی استثنایی برای جبران واقعی کاهش رشد اقتصادی کشور در سالهای اخیر دانست. 

عضو موسس کنسرسیوم با اشاره به نقش آموزش در توسعه علمی و اهمیت آموزش الکترونیک در کاهش هزینه های آموزش کشور و توسعه پایدار ملی خاطر نشان ساخت که رشد محسوس بازار آموزش الکترونیک در سال جاری مبتنی بر رویکرد فعالین آموزشی به ویژه بخش خصوصی است و به همین دلیل می توان به رشد فوق العاده این حوزه در سال پیش رو امیدوار بود. 

بوترابی گفت: افزایش و تجمیع منابع انسانی، مالی و اجتماعی، ارتقای سطح خدمات و حضور موثرتر شرکت های ایرانی در بازار ملی و فراملی و صادرات خدمات فنی و مهندسی و آموزشی، از اهداف اصلی تشکیل کنسرسیوم فعالین آموزش الکترونیک و فضای مجازی است. وی اضافه کرد که کارآفرینی از طریق آموزش الکترونیک یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اشتغال و افزایش مهارت های کاربردی در مسیر توسعه ملی کشور عزیزمان ایران است. 

عضو موسس کنسرسیوم با اشاره به ترکیب اعضای موسس مشتمل بر شرکت های فعال در بخش فناوری های آموزش ، تولید محتوا، سرمایه گذاری و بازاریابی تخصصی ، گفت: "نخستین جلسات کنسرسیوم از اواسط سال جاری تشکیل شد که در تاریخ هفدهم دیماه 92 به امضای  تفاهم نامه اولیه همکاری انجامید و در تاریخ ششم اسفند ماه 92 سند نهایی کنسرسیوم به امضای اعضای موسس رسید." 

نایب رئیس کنسرسیوم اظهار داشت که شرکت های علاقمند می توانند از طریق اعضای موسس، دبیرخانه و یا پست الکترونیک info@elearnco.ir درخواست عضویت خود را ارسال فرمایند. وی خاطر نشان ساخت که شرایط عضویت به گونه ای در نظر گرفته شده است که امکان مشارکت حداکثری برای فعالین آموزش الکترونیک فراهم گردد. 


  نظرات ()
دو مبدء و و مسیر و نتیجه متفاوت نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - پنجشنبه ٤ مهر ۱۳٩٢

سخت افزار / نرم افزار / شبکه

رسانه / رسانه اجتماعی / شبکه اجتماعی

  نظرات ()
رقابت با فیس بوک و الزامات آن نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢

آیا فیس بوک حرف آخر را زده است؟

آیا فیس بوک آخرین مرحله از تکامل بستر تعاملی در فضای مجازی است؟

آیا فیس بوک موفق خواهد شد همه رقبای آینده اش را کنار بزند؟

...

پاسخ همه این سوالات منفی است ولی این نکته به منزله آن نیست که دچار توهم موفقیت های ناداشته و ناممکن شویم. در واقع ما در بازی فضای مجازی تقریبا هیچ جایگاه جهانی قابل توجهی نداریم ولی همیشه این فرصت برای ما وجود دارد. چرا که موقعیت و توانایی و امکانات لازم را داریم و اگر سلامت و مدیریت لازم را داشته باشیم چیزی کم نداریم

...

شروع عملی چنین رقابتی در واقع بدون مهیا شدن منابع ممکن نیست. منابع انسانی، مالی و اجتماعی.

نقطه شروع باور امکان موفقیت است. چیزی که زائیده درک واقعیت های نگران کننده و بیان کننده ضعف های مفرط ما و در عین حال امید بخش و انگیزه ساز باشد

نقطه شروع رقابت جهانی در فضای مجازی برای ما ایرانیان، تجمیع هوشمندانه منابع است. امری که رقبای جهانی ما چندان مشکلی برای آن ندارند. بنابر این ما از چندین کیلومتر عقب تر میخواهیم رقابت را آغاز کنیم و هر لحظه که میگذرد فاصله ما که در انتظاریم و رقبا که بر ما سالها پیشی گرفته اند، بیشتر می شود.

  نظرات ()
وبلاگستان جدید نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱

به نظر می رسد که مدتی است با وبلاگستانی متفاوت مواجه هستیم. شناخت وبلاگستان جدید و نسبت آن با گذشته و آینده و ارتباط و تعامل آن با دیگر رسانه های مجازی به ویژه رسانه ها و شبکه های اجتماعی مجازی بسیار مهم است.

 

  نظرات ()
جهان واحد و متنوع نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱

فناوری های نوین، به ویژه محصولات اجتماعی و رسانه ای آن، جهان را به سوی تمرکز شکلی عظیمی سوق می دهد که کنترل آن به صورت نسبتا اختصاصی صورت می گیرد. جریان متنوع دیگری که بیشتر به لایه های محتوایی توجه دارد، این چارچوب شکلی را تغییر خواهد داد. تغییری که دامن کنترل کنندگان را نیز خواهد گرفت.

  نظرات ()
مطالب اخیر از عصر اطلاعات تا عصر تجربه نقش فناوری در کاهش تراکنش های اجتماعی نگارش بی ویرایش در وبلاگ اعتراف اوباما به خطا در لیبی و آینده سیاسی او پاسخگویی در فضاهای ثالث ظرفیت کشورها برای دمکراسی مجازی نهادهای سیاسی فضای مجازی دمکراسی دیجیتال / مردم سالاری مجازی مقایسه دستاوردهای حوزه فاوا و فضای مجازی خطای استراتژیک تعمیم فاوا به همه حوزه ها
کلمات کلیدی وبلاگ اینترنت وب جامعه فضای مجازی (٧۳) اینترنت (٦٥) جامعه مجازی (٦٠) وبلاگستان (٤۸) وبلاگ چیست؟ (٤٠) فاوا (٢٩) اندیشه (٢٥) وبلاگ (٢٤) فیلترینگ (٢٠) سایتهای اینترنتی (۱٦) نقد و بحث و اندیشه (۱٦) فاوا ( فناوری اطلاعات و ارتباطات ) (۱٦) وب فارسی (۱٤) سایت (۱۳) شبکه اجتماعی مجازی (۱۳) تجربه روزانه پیشنهاد پیش بینی آینده (۱۳) رسانه (۱٢) فیلترینگ و سانسور و مسدودی (۱۱) آینده جهان (۱٠) اینترنت وب جامعه فضای مجازی شبکه اجتماعی وبلاگستان (۱٠) کسب و کار مجازی (٩) وبلاگنویسان (۸) تعامل اجتماعی (٧) فناوری اطلاعات و ارتباطات (٧) جامعه مجازی اینترنت وب (٧) روز وبلاگ فارسی (٧) پرشین بلاگ (٧) فیس بوک (٦) مهدی بوترابی (٦) بازاریابی اینترنتی (٦) هویت مجازی (٦) مصاحبه و خاطره (٦) اینترنت و وب (٦) خبرستان (٦) آزادی (٦) جشنواره اینترنتی (٦) مدیران سایتها (٦) کاربران اینترنت (٦) وبلاگستان فارسی (٥) سایت اینترنتی (٥) وبلاگنویسی (٥) اینترنت ملی (٥) میراث دیجیتال (٥) مصاحبه (٥) ابر رسانه و رسانه و رسانه اجتماعی (٥) تبلیغات آنلاین (٥) جشن تولد پرشین بلاگ (٥) جشن وبلاگ فارسی (٤) جشن بانوان برتر وبلاگستان (٤) گروه سایت های پرشین بلاگ (٤) آموزش و تحقیق (٤) امنیت و امنیت ملی (٤) دانش و قدرت و ثروت (٤) سلامت مجازی (٤) نظرسنجی و افکار سنجی و افکار عمومی (٤) لینک (٤) عکس (٤) انتخابات (٤) گوگل (٤) اراذل و اوباش (٤) وبلاگنویس (٤) انتخابات دهم ریاست جمهوری (٤) افکار عمومی (۳) اقتدار دولتها (۳) حریم خصوصی (۳) وبلاگ تخصصی (۳) انسان (۳) پرشین بلاگ (۳) نظرسنجی (۳) رضا کیانیان (۳) تحریم (۳) مردم سالاری مجازی (۳) تولید محتوای فارسی (۳) فیلترینگ و سانسور (۳) بزرگداشت و یادبود و مناسبت (۳) امنیت فضای مجازی (۳) گوگل پلاس (۳) وبلاگ فستیوال (۳) جامعه مجازی و اینترنت وب (۳) روز وبلاگ (۳) اطلاع رسانی (۳) موتورهای جستجوگر (۳) کمیته تعیین مصادیق (۳) دادسرای اینترنت (٢) فیلترینگ اشتباهی (٢) تعاملات اجتماعی (٢) سرمایه گذاری (٢) مسابقه وبلاگنویسی (٢) محیط سالم (٢) پارلمان مجازی (٢) نشریه الکترونیکی (٢) وبلاگ گروهی (٢) محمد علی ابطحی (٢) معصومه ابتکار (٢) سروش صحت (٢) روز جهانی وبلاگ (٢) مستعار نویسی (٢) امیر خادم (٢) آسیب اجتماعی (٢) نقشه جامعه مجازی (٢) شورایعالی فضای مجازی (٢) شبکه گردشگری مجازی (٢) شبکه مجازی گردشگری (٢) جشنواره مسابقه اینترنتی (٢) ایده و کارآفرینی و نوآوری (٢) جامعه مجازی و اینترنت (٢) فرهنگ و آیین و دین (٢) منافع ملی (٢) ستاد مجازی انتخابات (٢) ابر رسانه و رسانه (٢) آزادی و دسترسی به اطلاعات (٢) علیرضا عسگری (٢) جنگ سایبری (٢) سئو seo (٢) مهاجرت (٢) نوروز (٢) انتخابات 24 اسفند (٢) عمو پورنگ (٢) وب (٢) جوانان (٢) رسانه مجازی (٢) حقوق شهروندان مجازی (٢) فیلترنت ملی (٢) دات کام (٢) طراحی وب (٢) استبداد (٢) گروههای اینترنتی (٢) وبگرد (٢) زندگی مجازی (٢) گروههای مرجع اینترنتی (٢) شهروندان مجازی (٢) مردم سالاری (٢) زندگی دیجیتال (٢) شکاف دیجیتالی (٢) داریوش فرضیایی (٢) قرار وبلاگی (۱) سرزمین مادری (۱) پزشکان (۱) تبعیض جنسیتی (۱) اسپم (۱) تالیا (۱) فناوری اطالاعات (۱) پرشین وبلاگ (۱) اقتدارگرایان اینترنت (۱) ابرقدرتها (۱) گروههای مرجع (۱) شبکه اجتماعی (۱) ضیایی پرور (۱) پرشین بلاگ دات کام (۱) پرشین بلاگ دات آی آر (۱) انجمن صنفی (۱) icc (۱) حاشیه نویسی (۱) کامنتینگ (۱) ریزش اطلاعات (۱) جهان سوم (۱) وطن (۱) سایتهای موسیقی (۱) حجاب و عفاف (۱) رسانه های دیجیتال (۱) امر به معروف (۱) نهی از منکر (۱) صنعت it (۱) فیلترننت ملی (۱) persianblog (۱) boutorabi (۱) امین پور (۱) ابر رسانه (۱) کلوپ (۱) صنف اینترنت (۱) شغل اینترنتی (۱) تیم برنرز لی (۱) w3c (۱) www (۱) مخترع وب (۱) زنده رود (۱) خانه پدری (۱) وب مستر (۱) قاره جدید (۱) ماتریکس (۱) رنسانس اینترنتی (۱) دانش (۱) افغانستان (۱) همایش (۱) دین (۱) قرآن (۱) مذهبی (۱) عشق (۱) جشن (۱) دانلود (۱) موبایل (۱) زنان (۱) اخلاق (۱) خاطره (۱) بلاگ (۱) ایرانسل (۱) فناوری اطلاعات (۱) وبگردی (۱) مایکروسافت (۱) خاتمی (۱) دیجیتال (۱) پروفایل (۱) بیل گیتس (۱) جشن تولد (۱) تلفن (۱) وبلاگهای تخصصی (۱) وبلاگهای سیاسی (۱) قیصر (۱) پشت صحنه (۱) آی تی (۱) پیام (۱) بوترابی (۱) زبان فارسی (۱) پیشنهاد (۱) ایمیل (۱) تاجیکستان (۱) کاریکاتور (۱) کپی رایت (۱) قرآن کریم (۱) عدالت (۱) یادداشت (۱) فید (۱) blog (۱) سپاه جاویدان (۱) صادرات نرم افزار (۱) فاوا ( فناوری اطلاعات و ارتباطات ) ا (۱) اصلاح طلبان و اصولگرایان (۱) هولدینگ (۱) بازاریابی شبکه ای (۱) اخلاق و اخلاقیات در جامعه مجازی (۱) نخبگان مجازی (۱) جنگ نرم (۱) دروغ و تخریب (۱) مونیتورینگ (۱) نظرسنجی و افکار سنجی (۱) وب معنایی (۱) احزاب و تشکل ها (۱) حقوق بشر و قضاوت (۱) پورتال پرتال (۱) مرجعیت مجازی (۱) مرجعیت و نخبگان مجازی (۱) آسیب شناسی فضای مجازی (۱) همایش مسابقه جشنوواره (۱) پیام رسانه (۱) شناخت منطق (۱) جنگ نرم و سخت و سایبری (۱) مصاحبه خاطره پیام (۱) عدالت آزادی آگاهی انتخاب اختیار (۱) آسیب اجتماعی و فردی (۱) شهرت مجازی (۱) رضایت کاربران (۱) ایده و کارآفرینی (۱) دایرکتوری فهرست سایت (۱) اینفوگرافیک (۱) جنگ سایبری نرم سخت صلح بحران رقابت (۱) اینترنت وب جامعه مجازی اینترانت شبکه ملی اطلاعات (۱) بازریابی الکترونیکی اینترنتی (۱) کنسرسیوم آموزش الکترونیک (۱) آموزش الکترونیکی و اینترنتی (۱) فیلترنت اشتباهی (۱) انجمن سایتهای فارسی (۱) جهانی سازی (۱) رسانه دیجیتال (۱) اینتنرنت (۱) نشریه اینترنتی (۱) رنکینگ (۱) فرهنگسرای بانو (۱) فضای مجازی (۱) blog day (۱) مهدوی واعظ (۱) چکاد (۱) گروه موسیقی چکاد (۱) دفاع مقدس (۱) قیصر امین پور (۱) صدا و سیما (۱) رضا یزدانی (۱) نجبا (۱) شریف زادگان (۱) hypertext (۱) سایت عمو (۱) گروه اینترنتی (۱) حقوق مولفین (۱) حق نشر (۱) پهنای باند (۱) خرافه (۱) بانکی (۱) انحصار (۱) صفحه نمایش (۱) چاپار (۱) پروچیستا (۱) ساماندهی (۱) قلب مجازی (۱) دولت الکترونیک (۱) هرزه نگاری (۱) باشگاه (۱) نشریات دیجیتال (۱) شایا تجلی (۱) ایران و ایرانی (۱) طراح وب (۱) گزارش تصویری (۱) تبلاگ (۱)
دوستان من زمان بیکرانه ایران جاودانه اکرنه تاجیکستان بر فراز جهان وبلاگ اکرنه ابتکار سبز وبلاگ شخصی خانم دکتر معصومه ابتکار ابتکار سبز وبلاگ شخصی خانم دکتر معصومه ابتکار ایران و ایرانشناسی ایران و ایرانشناسی باشگاه مجازی مدیران و متخصصان ایران سیمرغ پرتال زیگور طراح قالب