مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
آرشیو وبلاگ
      اینترنت و جهان و جامعه مجازی (فرهنگ و سياست و اقتصاد اينترنت و جامعه و جهان مجازي)
دروغ گویان سیاسی و دنیای اینترنت نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٧

اینترنت مشکل بزرگی برای سیاستمدارانی است که از ابزار دروغ استفاده میکنند. ثبت دائمی و دسترسی گسترده و قابلیت مقایسه در دنیای آزاد اینترنت برای این گروه فاجعه می آفریند. آنهایی که پیش از این هزینه حرفهایشان را برای مدت کوتاهی تحمل میکردند و منتظر میشدند تا کاغذهای روزنامه پاره پاره شود و به فراموشی سپرده شود، امروز هزینه های فعالیتهای دوران پیش از ظهور اینترنت خود را نیز چند برابر ( در برابر مخاطبین بسیار) میپردازند.
حق بر باطل پیروز استنیشخند

  نظرات ()
انتفاضه خبری در برابر دروغ پردازان با وبلاگستان نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧

دروغ پردازی و دروغ پراکنی از بزرگترین ابزارهای رسانه های وابسته به بیگانگان استعمارگر و مستبدین داخلی است. کسانی که حقیقت نسبتی با آنها ندارد و اگر گاهی از حقیقت میگویند، فرصت طلبی است.
البته استعمارگران و مستبدین نیز فهمیده اند که به راحتی گذشته نمیتوانند دروغ پراکنی کنند و به همین دلیل به روش های جدیدی متوسل میشوند. هر گروه به اندازه هوش و استعدادشان.
وبلاگستان به جهت خاصیت رسانه ای و شخصی بودن آن و در دسترس عموم بودن، نقش مهمی در مبارزه با استیلای خبری و رسانه ای مخالفان آزادی و استقلال و توسعه و مردم سالاری دارد.

  نظرات ()
به عنوان وبلاگنویس نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٧

به عنوان وبلاگنویس در رسانه های دیگر حاضر شدند، قاعده مطلوب و نامطلوب دارد. قاعده نامطلوب، بی انضباطی و اتفاقی بودن و یا استفاده ابزاری رسانه مزبور از وبلاگنویس است. استفاده مطلوب نیز رجوع به وبلاگنویسانی است که یا بخشی از مشترکات جدی وبلاگستان را منعکس میکنند و یا به نوعی نمایندگی گروهی از وبلاگنویسان را  برعهده دارند.

  نظرات ()
قضاوت پایدار در وبلاگستان و اینترنت نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - سه‌شنبه ٦ اسفند ۱۳۸٧

در رسانه های دیگر با خاموش شدن تلویزیون یا رادیو یا روی برگرداندن از آنها و نشریات، اثر پایداری جز آنچه در ذهن ماست، باقی نمیماند. اما در اینترنت، سوابق ماندگارتر است.

  نظرات ()
تفاوت موضوع در سایت های خبری و نشریات اینترنتی نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٧

سایت های خبری هر چقدر موضوعات کلی تری را پوشش دهند، به منطق شمول خبری خویش نزدیک میشوند و در مقابل نشریات اینترنتی هر چه تخصصی تر باشند، به هویت خویش نزدیک ترند.
تکنیک های اداره سایت خبری و نشریات اینترنتی با یکدیگر متفاوت است ولی مشترکاتی نیز وجود دارد. هر دو نیازمند امور فنی برای بخش فنی و طراحی گرافیکی برای ایجاد ارتباط مناسب تر با کاربر و مهمتر از همه تحریریه ای منسجم و هدفمند و کارآمد است.

  نظرات ()
تلاش برای سهولت دسترسی به وب از طریق موبایل نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۸٧

لینک مطلب:

مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi پرشین بلاگ Persianblog  سر برنرز لی موبایل وب
Making Web access from a mobile device as simple as Web access from a desktop device.


 "The Mobile Web Initiative's goal is to make browsing the Web from mobile devices a reality", explains Tim Berners-Lee, W3C Director and inventor of the Web. "W3C and mobile industry leaders are working together to improve Web content production and access for mobile users and the greater Web."

  نظرات ()
ممیزی پیش از انتشار و نظارت بر سایتهای اینترنتی نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٧

انتشار محتوا در کشورهای مختلف شامل محدودیتهایی است. مهمترین محدودیت مشترک مربوط به انتشار محتوا از طریق رسانه ها، پذیرش مسئولیت محتوا است.
در کشورهای جهان سوم که اداره یا کنترل بر رسانه های جمعی بخشی از سیاست دولت مرکزی است، این مسئولیت محتوا در موارد زیادی از طریق بررسی های پیش از انتشار اعمال میشود. یعنی نشریات و کتابها و مطالب منتشره در رادیو و تلویزیون پیش از انتشار بررسی میگردند و مجوز اخذ میکنند.
اگر در ایران تلاش میگردد تا برای مدیران سایتها و محتوای منتشره قواعدی وضعی شود، در کشورهای توسعه یافته برای دسترسی کاربران به این نوع اطلاعات قاعده وضع میگردد. یعنی در زمینه تولید کمتر محدودیت وضع میشود و نظارتها بیشتر متوجه مصرف میشود.
کنترل خانواده ها بصورت آزادانه و دولتها به نمایندگی از جامعه عمدتا متوجه حوزه مصرف اطلاعات میگردد ولی همچنان آزادی های قوانین اساسی و قوانین عادی از تولید محتوا حداکثر حمایت را بعمل می آورد. چرا که تولید آزادانه بخش اساسی از فرهنگ معاصر است.
در ایران قانون اساسی و قوانین عادی در باره جامعه مجازی و مسائل آن اظهار نظری نکرده اند و محدودیتها عمدتا توسط مصوبه های دولتی یا آیین نامه های داخلی یا از طریق مشابهت اعمال میگردد. 
تایید صلاحیت های ویژه برای مدیران چنین رسانه ها و مراکز فرهنگی نیز بخشی از نظارت حکومتی محسوب میشود ولی چنین نظارتی در جهان امروز که کارکنان رسانه ها نقش موثرتری از مدیران آنها دارند، چندان کارگشا نیست. بطور مثال تعیین مدیران ارشد صدا و سیما و نظارت شورای سیاستگذاری بر عملکرد آنها گرچه به نوبه خود موثر است ولی تاثیر فرهنگ عمومی و شرایط فکری جامعه بر بدنه کارکنان صدا و سیما نقش موثرتری دارد. به همین دلیل است که جهت گیری عمومی صدا و سیما با سیاستهای اصولگرایان  تطابق چندانی ندارد. البته جهت گیری شفاف سیاسی صدا و سیما در حمایت از اصولگرایان،  مانع توسعه ی انتقادات شده است.
باید توجه داشت که ظهور رسانه های آنلاین و بخش های زنده در رادیو و تلویزیون، موجب به هم ریختن چارچوب های سنتی ممیزی شده است و تا یافتن راه حل های موثر توسط حکومتها فاصله داریم.

  نظرات ()
از کی بپرسم؟ نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٧

اینکه چه موضوعی را در چه شرایط و زمانی و از چه کسی بپرسیم، سوال مهمی است که فعالین حوزه رسانه متناسب با هوش و دانش خود به سطحی از توانایی در آن می رسند.
یکی از مشکلات افراد مصاحبه شونده آنست که معمولا مصاحبه کننده نمیداند از چه و از که می پرسد.

===================

از مدیران دولت و حکومت در باره اقدامات دولت و حکومت بپرسیم نه خواست مردم
از مردم در باره خواستهایشان بپرسیم نه برنامه ریزی و تخصص و مدیریت


============

از مدیران وبلاگ سرویس ها در باره وبلاگ سرویس ها بپرسیم
از وبلاگنویسان در باره وبلاگهایشان بپرسیم
از فعالین و محققان وبلاگنویسی در باره وبلاگستان بپرسیم

=================

اظهار نظر شخصیتها و فعالین سیاسی در وبلاگهایشان از آن حیث معتبر است که شخصیت سیاسی اند نه آنکه وبلاگنویسند.

,
ادامه مطلب ...
  نظرات ()
افزایش هزینه های پستی از الطاف خفیه نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٧

الطاف خفیه به مواردی ذکر میشود که به ظاهر خوب نیستند و انسانها از آنها اجتناب میکنند  ولی نتایج و برکات زیادی نیز دارند. اخیرا هزینه مرسولات پستی به صورت نشریه به بیش از پنج هزار ریال رسیده است. این موضوع ضربه تعیین کننده ای به بخش آبونمان و  ارسال پستی نشریات محسوب میشود و باید گفت الفاتحه!
اما از جهت دیگر نیز موجب حرفه ای شدن و تشدید رقابت ها خواهد شد. بعلاوه به رشد استفاده از اینترنت و آدرس الکترونیکی برای اطلاع رسانی و  ارسال بولتن ها و نشریات بعنوان وسیله ای ارزان و در دسترس کمک میکند. 

  نظرات ()
رسانه و افکار عمومی نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - جمعه ۱٠ آبان ۱۳۸٧

جهان امروز فرصت رفتارهای انسانی تر بیشتری دارد. افکار عمومی یا حضور نگاه مردم در جامعه مهمترین مساله در این زمینه است.
تلاش قدرتها برای تسلط بر رسانه ها بصورت صریح به دولتی کردن رسانه ها انجامید و  بصورت غیر صریح از مسیر سرمایه گذاری و کنترل یا جریان سازی صورت میگیرد.
ظهور اینترنت و انسانی و ابر رسانه شدن آن به واسطه وبلاگستان، توازن قوا را بصورت اساسی به سود انسانها و به زیان دولتها و قدرتهای مسلط جهانی تغییر داده است.

  نظرات ()
اطلاعات و ارتباطات مبنای تغییر انسانی آینده نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٧

چند عنوان برای یک یادداشت:

با آینده
با دانشجویان فرهیخته برای آینده
تغییر برای آینده
اطلاعات و ارتباطات مبنای تغییر انسانی آینده

تحولات هزاره سوم میلادی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) تمامی عرصه های زندگی فردی و اجتماعی بشر را مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قرار داده است. انسان این هزاره به مدد تعامل در محیط های اجتماعی، به توان عظیمی در پالایش میراث علمی و فرهنگی گذشته رسیده است و فرصتی برای بازشناسی هر آنچه بر بشر گذشته، و ترسیم آینده بشر در اختیار دارد.
انسان امروز به یاری ابزارهای و رسانه ها و محیط های تعامل اجتماعی، به فهم و توانایی جذب بیش از پیش اندیشه و احساس پیشینیان دست یافته است. روند سرسام آور افزایش حجم اطلاعات، به نوعی عقلانیت ناشی از فهم و درک انسانی پیوند خورده است که هویت فردی و اجتماعی انسان را عمیقا متحول می سازد. رسانه های تحول یافته ی هزاره پیشین تاثیری یکسویه بر فرد و جامعه ندارد. نقش تعاملی تر رسانه های امروز در انتقال دانش و احساس، روند تولید و مصرف اطلاعات را معنا دار و کاربردی تر کرده است.
در اینترنت، مرزهای مکانی، زمانی، جنسیتی، اقتصادی، جنسیتی و تا حدی زبانی در هم ریخته اند و فرصتی استثنایی برای انتخاب های آزادانه بشر در تمامی عرصه های فردی و اجتماعی اعم از فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی فراهم آمده است. فرصتی که دولتها چندان از آن خرسند نیستند و در تلاش اند تا آن را در قالب چارچوب های پیشین تعریف و کاربردی کنند و در این مسیر از ضعفهای قهری بزرگترین تلاش علمی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی تاریخ بشر، سود می جویند.
فرهنگی که در نتیجه تعاملات انسان در اینترنت ایجاد میشود، غنی و جهانی،زاینده و راهگشا، متنوع و گسترده و عمیق و متکی به مبانی فطری انسان و ارزشهای اصیل بشری و بستر مناسبی برای تحقق تمدن واحد جهانی است. 
برای درک اجمالی تحول عظیمی که بشر امروز در مسیر آن قرار دارد، کافی است مفاهیم و ابزارها و حوزه هایی چون: اینترنت، جامعه و شهروند مجازی، وب، هویت و گروههای مجازی، وبلاگستان، آدرس الکترونیکی، چت، تلفن همراه، پیامک، بلوتوث را در نظر بگیریم. ما شاهد خلق و بسط جهانی جدید با قلمروی به بزرگی جهانی که می شناختیم، هستیم. شناخت دقیق از مبانی و روند تحول اجتماعی عرص حاضر نیاز فوری جامعه ایرانی است.
فرهیختگان آزاده ی  سرزمین ما به ویژه دانشجویان جوان و آشنا به فناوری های نوین و فعال در جامعه مجازی، بزرگترین منبع انسانی چنین تحولی محسوب میشوند. رنج جدا افتادگی ها و درد فرو افتادگی های جوان ایرانی، در رهگذر گذاری فرهنگی التیام می یابد و به لطف آگاهی و خودباوری او، دغدغه های انسانی پاسخی در خور می یابند. این بار جوانان فرهیخته ی ما به واقع سرنوشت ایران را در دست دارند  ارزشهای مبنایی فرهنگ آینده را بازتولید و خلق میکنند.

  نظرات ()
رسانه نویسنده: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi - پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٧
رسانه در هزار سوم تنها چاپار نیست. خود به یک ییام انسانی هوشمند تبدیل میشود و از پیامی که حمل میکند متاثر میشود. رنگ آن را میگیرد و به ابزار اعمال آن تبدیل میشود.
  نظرات ()
مطالب اخیر از عصر اطلاعات تا عصر تجربه نقش فناوری در کاهش تراکنش های اجتماعی نگارش بی ویرایش در وبلاگ اعتراف اوباما به خطا در لیبی و آینده سیاسی او پاسخگویی در فضاهای ثالث ظرفیت کشورها برای دمکراسی مجازی نهادهای سیاسی فضای مجازی دمکراسی دیجیتال / مردم سالاری مجازی مقایسه دستاوردهای حوزه فاوا و فضای مجازی خطای استراتژیک تعمیم فاوا به همه حوزه ها
کلمات کلیدی وبلاگ اینترنت وب جامعه فضای مجازی (٧۳) اینترنت (٦٥) جامعه مجازی (٦٠) وبلاگستان (٤۸) وبلاگ چیست؟ (٤٠) فاوا (٢٩) اندیشه (٢٥) وبلاگ (٢٤) فیلترینگ (٢٠) سایتهای اینترنتی (۱٦) نقد و بحث و اندیشه (۱٦) فاوا ( فناوری اطلاعات و ارتباطات ) (۱٦) وب فارسی (۱٤) سایت (۱۳) شبکه اجتماعی مجازی (۱۳) تجربه روزانه پیشنهاد پیش بینی آینده (۱۳) رسانه (۱٢) فیلترینگ و سانسور و مسدودی (۱۱) آینده جهان (۱٠) اینترنت وب جامعه فضای مجازی شبکه اجتماعی وبلاگستان (۱٠) کسب و کار مجازی (٩) وبلاگنویسان (۸) تعامل اجتماعی (٧) فناوری اطلاعات و ارتباطات (٧) جامعه مجازی اینترنت وب (٧) روز وبلاگ فارسی (٧) پرشین بلاگ (٧) فیس بوک (٦) مهدی بوترابی (٦) بازاریابی اینترنتی (٦) هویت مجازی (٦) مصاحبه و خاطره (٦) اینترنت و وب (٦) خبرستان (٦) آزادی (٦) جشنواره اینترنتی (٦) مدیران سایتها (٦) کاربران اینترنت (٦) وبلاگستان فارسی (٥) سایت اینترنتی (٥) وبلاگنویسی (٥) اینترنت ملی (٥) میراث دیجیتال (٥) مصاحبه (٥) ابر رسانه و رسانه و رسانه اجتماعی (٥) تبلیغات آنلاین (٥) جشن تولد پرشین بلاگ (٥) جشن وبلاگ فارسی (٤) جشن بانوان برتر وبلاگستان (٤) گروه سایت های پرشین بلاگ (٤) آموزش و تحقیق (٤) امنیت و امنیت ملی (٤) دانش و قدرت و ثروت (٤) سلامت مجازی (٤) نظرسنجی و افکار سنجی و افکار عمومی (٤) لینک (٤) عکس (٤) انتخابات (٤) گوگل (٤) اراذل و اوباش (٤) وبلاگنویس (٤) انتخابات دهم ریاست جمهوری (٤) افکار عمومی (۳) اقتدار دولتها (۳) حریم خصوصی (۳) وبلاگ تخصصی (۳) انسان (۳) پرشین بلاگ (۳) نظرسنجی (۳) رضا کیانیان (۳) تحریم (۳) مردم سالاری مجازی (۳) تولید محتوای فارسی (۳) فیلترینگ و سانسور (۳) بزرگداشت و یادبود و مناسبت (۳) امنیت فضای مجازی (۳) گوگل پلاس (۳) وبلاگ فستیوال (۳) جامعه مجازی و اینترنت وب (۳) روز وبلاگ (۳) اطلاع رسانی (۳) موتورهای جستجوگر (۳) کمیته تعیین مصادیق (۳) دادسرای اینترنت (٢) فیلترینگ اشتباهی (٢) تعاملات اجتماعی (٢) سرمایه گذاری (٢) مسابقه وبلاگنویسی (٢) محیط سالم (٢) پارلمان مجازی (٢) نشریه الکترونیکی (٢) وبلاگ گروهی (٢) محمد علی ابطحی (٢) معصومه ابتکار (٢) سروش صحت (٢) روز جهانی وبلاگ (٢) مستعار نویسی (٢) امیر خادم (٢) آسیب اجتماعی (٢) نقشه جامعه مجازی (٢) شورایعالی فضای مجازی (٢) شبکه گردشگری مجازی (٢) شبکه مجازی گردشگری (٢) جشنواره مسابقه اینترنتی (٢) ایده و کارآفرینی و نوآوری (٢) جامعه مجازی و اینترنت (٢) فرهنگ و آیین و دین (٢) منافع ملی (٢) ستاد مجازی انتخابات (٢) ابر رسانه و رسانه (٢) آزادی و دسترسی به اطلاعات (٢) علیرضا عسگری (٢) جنگ سایبری (٢) سئو seo (٢) مهاجرت (٢) نوروز (٢) انتخابات 24 اسفند (٢) عمو پورنگ (٢) وب (٢) جوانان (٢) رسانه مجازی (٢) حقوق شهروندان مجازی (٢) فیلترنت ملی (٢) دات کام (٢) طراحی وب (٢) استبداد (٢) گروههای اینترنتی (٢) وبگرد (٢) زندگی مجازی (٢) گروههای مرجع اینترنتی (٢) شهروندان مجازی (٢) مردم سالاری (٢) زندگی دیجیتال (٢) شکاف دیجیتالی (٢) داریوش فرضیایی (٢) قرار وبلاگی (۱) سرزمین مادری (۱) پزشکان (۱) تبعیض جنسیتی (۱) اسپم (۱) تالیا (۱) فناوری اطالاعات (۱) پرشین وبلاگ (۱) اقتدارگرایان اینترنت (۱) ابرقدرتها (۱) گروههای مرجع (۱) شبکه اجتماعی (۱) ضیایی پرور (۱) پرشین بلاگ دات کام (۱) پرشین بلاگ دات آی آر (۱) انجمن صنفی (۱) icc (۱) حاشیه نویسی (۱) کامنتینگ (۱) ریزش اطلاعات (۱) جهان سوم (۱) وطن (۱) سایتهای موسیقی (۱) حجاب و عفاف (۱) رسانه های دیجیتال (۱) امر به معروف (۱) نهی از منکر (۱) صنعت it (۱) فیلترننت ملی (۱) persianblog (۱) boutorabi (۱) امین پور (۱) ابر رسانه (۱) کلوپ (۱) صنف اینترنت (۱) شغل اینترنتی (۱) تیم برنرز لی (۱) w3c (۱) www (۱) مخترع وب (۱) زنده رود (۱) خانه پدری (۱) وب مستر (۱) قاره جدید (۱) ماتریکس (۱) رنسانس اینترنتی (۱) دانش (۱) افغانستان (۱) همایش (۱) دین (۱) قرآن (۱) مذهبی (۱) عشق (۱) جشن (۱) دانلود (۱) موبایل (۱) زنان (۱) اخلاق (۱) خاطره (۱) بلاگ (۱) ایرانسل (۱) فناوری اطلاعات (۱) وبگردی (۱) مایکروسافت (۱) خاتمی (۱) دیجیتال (۱) پروفایل (۱) بیل گیتس (۱) جشن تولد (۱) تلفن (۱) وبلاگهای تخصصی (۱) وبلاگهای سیاسی (۱) قیصر (۱) پشت صحنه (۱) آی تی (۱) پیام (۱) بوترابی (۱) زبان فارسی (۱) پیشنهاد (۱) ایمیل (۱) تاجیکستان (۱) کاریکاتور (۱) کپی رایت (۱) قرآن کریم (۱) عدالت (۱) یادداشت (۱) فید (۱) blog (۱) سپاه جاویدان (۱) صادرات نرم افزار (۱) فاوا ( فناوری اطلاعات و ارتباطات ) ا (۱) اصلاح طلبان و اصولگرایان (۱) هولدینگ (۱) بازاریابی شبکه ای (۱) اخلاق و اخلاقیات در جامعه مجازی (۱) نخبگان مجازی (۱) جنگ نرم (۱) دروغ و تخریب (۱) مونیتورینگ (۱) نظرسنجی و افکار سنجی (۱) وب معنایی (۱) احزاب و تشکل ها (۱) حقوق بشر و قضاوت (۱) پورتال پرتال (۱) مرجعیت مجازی (۱) مرجعیت و نخبگان مجازی (۱) آسیب شناسی فضای مجازی (۱) همایش مسابقه جشنوواره (۱) پیام رسانه (۱) شناخت منطق (۱) جنگ نرم و سخت و سایبری (۱) مصاحبه خاطره پیام (۱) عدالت آزادی آگاهی انتخاب اختیار (۱) آسیب اجتماعی و فردی (۱) شهرت مجازی (۱) رضایت کاربران (۱) ایده و کارآفرینی (۱) دایرکتوری فهرست سایت (۱) اینفوگرافیک (۱) جنگ سایبری نرم سخت صلح بحران رقابت (۱) اینترنت وب جامعه مجازی اینترانت شبکه ملی اطلاعات (۱) بازریابی الکترونیکی اینترنتی (۱) کنسرسیوم آموزش الکترونیک (۱) آموزش الکترونیکی و اینترنتی (۱) فیلترنت اشتباهی (۱) انجمن سایتهای فارسی (۱) جهانی سازی (۱) رسانه دیجیتال (۱) اینتنرنت (۱) نشریه اینترنتی (۱) رنکینگ (۱) فرهنگسرای بانو (۱) فضای مجازی (۱) blog day (۱) مهدوی واعظ (۱) چکاد (۱) گروه موسیقی چکاد (۱) دفاع مقدس (۱) قیصر امین پور (۱) صدا و سیما (۱) رضا یزدانی (۱) نجبا (۱) شریف زادگان (۱) hypertext (۱) سایت عمو (۱) گروه اینترنتی (۱) حقوق مولفین (۱) حق نشر (۱) پهنای باند (۱) خرافه (۱) بانکی (۱) انحصار (۱) صفحه نمایش (۱) چاپار (۱) پروچیستا (۱) ساماندهی (۱) قلب مجازی (۱) دولت الکترونیک (۱) هرزه نگاری (۱) باشگاه (۱) نشریات دیجیتال (۱) شایا تجلی (۱) ایران و ایرانی (۱) طراح وب (۱) گزارش تصویری (۱) تبلاگ (۱)
دوستان من زمان بیکرانه ایران جاودانه اکرنه تاجیکستان بر فراز جهان وبلاگ اکرنه ابتکار سبز وبلاگ شخصی خانم دکتر معصومه ابتکار ابتکار سبز وبلاگ شخصی خانم دکتر معصومه ابتکار ایران و ایرانشناسی ایران و ایرانشناسی باشگاه مجازی مدیران و متخصصان ایران سیمرغ پرتال زیگور طراح قالب